Luuc Eisenga algemeen directeur sc Heerenveen

HEERENVEEN -  Luuc Eisenga wordt algemeen directeur sc Heerenveen. Dat heeft de club bekend gemaakt. 

De Ondernemingsraad heeft in de afgelopen periode constructief overleg gevoerd met vertegenwoordigers van het Stichtingsbestuur en de beoogd algemeen directeur Luuc Eisenga. De gesprekken hebben zich met name gericht op de samenstelling en het functioneren van en de samenwerking tussen directie, managementteam en commissarissen. Welke als cruciaal wordt beschouwd door alle betrokken partijen. Dit alles heeft geresulteerd in een positief advies over wijziging van de statuten, organisatiestructuur en benoeming van Luuc Eisenga tot algemeen directeur. Luuc Eisenga zal in zijn rol als enig statutair directeur worden ondersteund door een managementteam, waarvan Hans Vonk en Danny Steenstra (voetbal- respectievelijk financiële zaken) deel gaan uitmaken. In de eerste fase zal Luuc Eisenga zich nadrukkelijk oriënteren op de uitdagingen waar sc Heerenveen voor staat, waarbij hij op commercieel gebied ondersteund zal worden door extern adviseur Chris Woerts. Mede aan de hand van deze oriëntatie zal de functie van commercieel manager worden ingevuld. Nu deze stappen worden genomen verwacht het Stichtingsbestuur, dat in goed overleg met formateur Sjoerd Feenstra, op korte termijn ook de nieuwe Raad van Commissarissen kan worden ingevuld.