Nieuwe wijkruimte in Sint Jozelfschool

HEERENVEEN - In de Sint Jozefschool in het centrum van Heerenveen is een wijkruimte gerealiseerd. Om dit te vieren, organiseerden het Bewonersplatform Centrum Heerenveen, de Sint Jozefschool en Caleidoscoop een nieuwjaarsinstuif.

Hierbij konden bewoners van het centrum kennismaken met de school en de wijkruimte. Er werd een presentatie gehouden over het hedendaagse onderwijs en er waren verschillende organisaties/verenigingen die informatie gaven over hun activiteiten. Zo kon men sjoelen of handwerken. Ook kon men de school bekijken en een praatje maken met andere centrumbewoners. Bewoners van het centrum konden aangeven wat voor activiteiten ze graag zouden willen ondernemen in de wijkruimte. Het is een nieuwe ruimte en er zijn nu al een aantal vaste activiteiten zoals een handwerkgroep op woensdagmorgen, klaverjassen en sjoelen eens in de 14 dagen op woensdagavond en de huiskamer waar kinderactiviteiten georganiseerd worden na schooltijd. De wijkruimte is ingericht met een bijdrage van het Coöperatiefonds van de Rabobank.