,Heerenveens bedrijfsleven zit in de lift’

HEERENVEEN -  Burgemeester Tjeerd van der Zwan toonde zich tijdens de nieuwjaarsreceptie van de vereniging Heerenveen ’n Gouden Plak optimistisch over de economische ontwikkelingen in zijn gemeente.

,, Als het gaat om de economie wijst er veel op dat we de zorgelijke jaren wat achter ons beginnen te laten en dat er weer reden is voor realistisch optimisme. Natuurlijk blijven er zorgen. De detailhandel heeft het onverminderd moeilijk en dat heeft ook zo zijn weerslag op ons centrum. En er is in onze gemeente nog altijd een te grote leegstand van kantoren. Maar er staan onderhand veel meer seinen op groen dan op rood.’’ Tegen de verdrukking komen er vernieuwende winkels in het centrum, constateerde Van der Zwan tevreden. Hij noemde als voorbeelden Wijn en Wonen, Koffiecafé BY-Kees, Loppis Store, Fit 20 en erotiekwinkel Euphoria. Deze laatste heeft  met crowdfunding zijn startkapitaal bij elkaar gekregen. Jonge bedrijven uit Heerenveen doen het goed, wist Van der Zwan. Van de dertien snelst groeiende bedrijven in Friesland komen er maar liefst vijf uit Heerenveen. De aanwezigheid van snelle jonge groeiers, van zorg tot winkels en van maakindustrie tot banken, is een indicatie van de veerkracht van een economie. Maar niet alleen in de plaats Heerenveen, ook in de buitendorpen wordt veel en goed initiatief van ondernemers getoond, vond Van der Zwan. In dit verband noemde hij De Streekboer, het samenwerkingsverband De Frije Wiken en het recent opgerichte Watersportcollectief  in Akkrum. ,,Ons bedrijfsleven is echt de banenmotor van Friesland,’’ aldus Van der Zwan. ,,In Heerenveen kwamen er een kleine vijfhonderd banen bij. Mooi gelijkmatig verspreid over sectoren als industrie, transport, zakelijke dienstverlening, gezondheidszorg en overige diensten. In de afgelopen tien jaar is de werkgelegenheid in onze gemeente gegroeid met zo’n 17,5 procent.’’   Hij besloot: ,,Wanneer we naar de gemeente kijken dan is het mooi dat ik kan melden dat onze financiële positie aanmerkelijk is verbeterd. Voor het eerst sinds 2013 beginnen we het jaar met een positieve algemene reserve van 450.000 euro. Dat is sneller dan verwacht.’’