Van der Zwan: ,Kabinet moet meer houvast geven over asielzoekers’

HEERENVEEN - ,,Wat betreft de problematiek rond de opvang van asielzoekers hebben we een kabinet nodig dat meer richting en houvast geeft.’’

Duidelijke taal van burgemeester Tjeerd van der Zwan tijdens zijn toespraak op de nieuwjaarsreceptie van de vereniging Heerenveen ’n Gouden Plak. ,,We hebben een kabinet nodig dat  harde afspraken maakt en meer geld beschikbaar stelt voor een menselijker opvang in de regio. Dat investeert in perspectief voor mensen daar. En dit laat samengaan met een veel betere bewaking van de buitengrenzen van Europa. Een kabinet dat daarnaast laat zien dat veel sneller dan nu een onderscheid kan maken tussen vluchtelingen die terecht bij ons een veilig heenkomen zoeken en mensen die niet meer de onveiligheid, maar vooral de uitzichtloosheid ontvluchten.’’ Als burgemeester van Heerenveen liet hij weten ,,er trots op te zijn dat ook onze gemeente het afgelopen jaar vluchtelingen heeft opgevangen en dat we dat de komende jaren ook weer gaan doen. Nog dit jaar zal het Asielzoekerscentrum Heerenveen naar verwachting zijn eerste bewoners verwelkomen. Zo tonen wij als lokale samenleving onze solidariteit én onze beschaving aan de wereld,’’ aldus de burgervader. Maar we merken elke dag dat het draagvlak om vluchtelingen op te vangen broos is, ook in onze gemeente, constateerde hij vervolgens. ,,Veel inwoners die ik sprak naar aanleiding van de komst van een AZC naar Heerenveen maken zich oprecht zorgen. Over veiligheid. Over hoeveel vluchtelingen hier naartoe komen. Over hoeveel ontheemden onze samenleving eigenlijk aankan. Men is bang voor een tweedeling en voor de mogelijke conflicten die dat oplevert.’’ ,,Ik vind dat elke regio of gemeente de wettelijke plicht moet krijgen een bepaald aantal vluchtelingen op te vangen,’’ liet Van der Zwan weten. ,,Maar dan moet die opvang ook in de hele keten en kleinschaliger georganiseerd kunnen worden. Draagvlak is bij zo’n opvang echt belangrijker dan het geld. Alleen wanneer we op deze manier grip krijgen op het probleem zijn mensen blijvend bereid echte vluchtelingen op te vangen. En kunnen we voorkomen dat een kleine groep schreeuwers uiteindelijk gaat bepalen in wat voor land wij voortaan leven.’’