IJsvereniging Nooitgedacht viert 125 jarig bestaan

NIJEHOLTPADE -  De IJsvereniging Nooitgedacht in Nijeholtpade vierde zaterdagavond in  Nijeholtpade haar 125 jarig bestaan.

Dat een ijsclub vooral in een dorp leeft, bleek uit het feit dat voorzitter Riek Bergsma een bomvolle zaal welkom kon heten. Hierna was er voor Bergsma een verrassing. Hij had aangegeven om na 40 jaar te stoppen als voorzitter van het bestuur. Vanaf 1976 was hij bestuurslid en vanaf 1976 voorzitter. Vicevoorzitter Rinus van Zijl had veel waarderende woorden voor hem, noemde hem gedreven en plichtsgetrouw. Met een voltallige  instemming werd hij tot erelid benoemd.
Bij de huldiging met trompetgeschal door troubadour Folkert Tolsma, werd ook zijn partner Willie Zomer betrokken. Daarna verzorgden dorpsgenoten een paar toneelstukjes.
De ijsclub is in 1890 opgericht in het toenmalige café Van den Akker aan de Hoofdweg in Nijeholtpade. Er was toen nog geen ijsbaan, maar werd geschaatst op de lage weilanden nabij de Tjonger.
De huidige baan in het bos langs de Stellingenweg werd in 1925 aangelegd. Voor een renovatie een paar jaar later was geen geld, maar de opbrengst van het jachtrecht door de jagers werd besteedt voor het onderhoud van de ijsbaan.
In de jaren tachtig kwam er bij de ijsbaan een rijdende keet voor warme chocolademelk en in de latere jaren werd een ‘bunker’ aangelegd en kwam er een veegmachine. Dat Nijeholtpade schaatsminnend is,  bleek wel uit het feit dat in 1986 vier inwoners meededen aan de Elfstedentocht in 1986.
(Foto: Lenus van der Broek).