Circa 30 inwoners Zandhuizen naar informatiebijeenkomst familiedrama

ZANDHUIZEN - Maandagavond  zijn er circa 30 inwoners van Zandhuizen naar de informatiebijeenkomst gekomen in het gemeentehuis over het tragische familiedrama dat zich heeft afgespeeld in hun dorp.

De avond was bedoeld om informatie te geven en ervaringen en gevoelens met elkaar te kunnen uitwisselen. In alle openheid is er met elkaar gesproken over wat er is gebeurd.
Vanuit de gemeente Weststellingwerf gaf burgemeester Van Klaveren een toelichting op de gebeurtenis in Zandhuizen. Politiechef Zuidoost Fryslân Bart Gehasse was aanwezig en lichtte het verloop van het politieonderzoek toe. Hulpverlening vanuit Slachtofferhulp Nederland was er vanavond ook bij. Slachtofferhulp Nederland is bereikbaar op tel. 0900 0101 (hulp), www.slachtofferhulp.nl