Reactie gemeente Weststellingwerf op tragische gebeurtenis in Zandhuizen (update)

Heerenveen - Zandhuizen - Burgemeester Gerard van Klaveren van de gemeente Weststellingwerf zegt “diep geschokt te zijn” over de gebeurtenis in Zandhuizen. Van Klaveren vindt de gebeurtenis vooral ook dramatisch voor de kinderen van het gezin en de naaste familie van de slachtoffers: "onze gedachten zijn bij hen”, aldus de burgemeester.

De Politie heeft inmiddels het onderzoek afgerond. De kinderen van het gezin verblijven op een veilige plek. Het betreffende gezin was in het verleden zowel bij politie als gemeente bekend. In het najaar van 2013 is binnen het Sociaal Team van de gemeente over het gezin gesproken. Diverse hulpverleningsinstanties waren toen bij het gezin betrokken. Bureau Jeugdzorg (nu Veilig Thuis) en de afdeling Directe Hulp bij Huiselijk Geweld van Fier hebben in het voorjaar van 2014 aan de gemeente gemeld de hulpverlening te hebben afgesloten.
"De gebeurtenis heeft een behoorlijke impact op de gemeenschap in Zandhuizen”, aldus Van Klaveren. “Onze gemeente is dan ook voornemens om maandagavond in het Gemeentehuis in Wolvega een besloten bijeenkomst te houden, waarvoor de omwonenden in Zandhuizen zullen worden uitgenodigd”.
Leerlingen en ouders van De Vensterschool in Noordwolde, de school die door de kinderen van het echtbaar wordt bezocht, worden door de school en scholenkoepel Stichting Comperio geïnformeerd.