GrienLinks start petitie: “Laat liggen dat ei”

HEERENVEEN -  Op vrijdag 8 januari is de Friese GroenLinks Statenfractie (in het Fries: GrienLinks) een petitie gestart: www.laatliggendatei.nl  

Volgens Retze van der Honing (fractievoorzitter GrienLinks) wordt de kievit in haar voortbestaan ernstig bedreigd: "De kievit hoort bij Fryslân. Daarom mag de provincie geen ontheffing verlenen op het verbod om kievitseieren te rapen"

Hij vraagt het college van Gedeputeerde Staten (GS) een creatieve en eigentijdse oplossing te zoeken om én de natuur én de traditie recht te doen bij de beslissing over het kievitseierenrapen. GrienLinks heeft in het verleden verschillende voorstellen in die richting gedaan.

De fractie heeft ook een interpellatie aangevraagd in de Friese Staten om met de gedeputeerde Johannes Kramer en de andere politieke partijen over het eieren rapen in discussie te gaan. Het college (GS) neemt binnenkort een besluit over het opnieuw verlenen van een vergunning (officieel: ‘ontheffing’) aan de BFVW (Bond van de Friese Vogelwachters) voor het mee mogen nemen van kievitseieren.

Retze van der Honing: “Het aantal kieviten gaat over de lange termijn gezien achteruit, met minimaal 2,8 tot 3,2 procent per jaar. Dit blijkt uit een recent rapport van SOVON. In de afgelopen jaren hebben we er bij de gedeputeerde elke keer op aangedrongen om het ‘aaisykjen’ op een andere manier  te benaderen. Daarvoor hebben we diverse voorstellen gedaan. Een daarvan was om te kijken of het een idee is om 1 ei per gemeente/provincie toe te staan (dus als het eerste ei gevonden is, moeten alle andere eieren blijven liggen). Dat scheelt het meenemen van zo’n 6000 eieren.''

Maar er zijn volgens hem ook andere manieren denkbaar. ,,Het kan heus wel anders, met respect voor de natuur én de traditie. Het is nu overduidelijk tijd om alles te doen wat in ons vermogen ligt om de kievit (en andere weidevogels) te behouden. Geen kievitseieren meer mee naar huis nemen is daar één ding van. Uit het SOVON rapport blijkt dat eierrapen geen positief effect heeft, omdat tweede en derde legsels zeer waarschijnlijk minder levensvatbaar zijn dan eerste legsels.''

Van der Honing: ,,Uit het rapport van de SOVON blijkt daarnaast dat de intensivering van de landbouw sterk heeft bijgedragen aan de achteruitgang van de kievit (en andere weidevogels). Het jagen op kieviten, zoals in het zuiden van Europa gebeurt, helpt ook niet. Ook deze zaken moeten worden aangepakt. Het is nu alle hens aan dek. ”