Vergunning voor kappen van 36 elzen

WOLVEGA -    De gemeente Weststellingwerf gaat een kapvergunning verlenen aan buurtvereniging De Kampen te Oldeholtpade voor het kappen van 36 elzen aan de Grote Kamp te Oldeholtpade.

Gezien de betrokkenheid van de bewoners van de Grote Kamp bij hun directe woonomgeving en de door de gemeente Weststellingwerf gewenste burgerparticipatie heeft het college van B&W in november 2015 aangegeven positief te willen besluiten als er door deze bewoners een kapvergunning zou worden aangevraagd. Op de voorgenomen kapvergunning zijn geen zienswijzen ingediend en daarom kan de vergunning worden verleend. Aan deze vergunning is wel een aantal voorwaarden gekoppeld. Zo is er een herplantplicht opgelegd en dienen de werkzaamheden door de buurtvereniging zelf te worden georganiseerd en bekostigd.  De gemeente heeft toegezegd vanuit coulance een bedrag van € 6750,- te willen bijdragen.