Informatiemiddag over de PCOB en de WMO

Heerenveen -  De afdeling Heerenveen van de PCOB (Protestants Christelijke Ouderen Bond) houdt voor belangstellende senioren van de dorpen Oude- en Nieuwehorne en omstreken een informatiemiddag over de PCOB en de WMO in een van de vergaderzalen van de Protestantse kerk De Regenboog te Oudehorne,  Schoterlandseweg  20 op woensdag 20 januari  om 14.00 uur.

De heer Jelle Zoetendal, wethouder Zorg en Welzijn en de heer Jochem Sloothaak, beleidsadviseur WMO van de gemeente Heerenveen, zullen een inleiding houden over de veranderingen in de zorg sedert 1 januari 2015 en de ervaringen die inmiddels in het eerste jaar met de nieuwe WMO zijn opgedaan.