Nieuwe rubriek: Mijn favoriete boek

Heerenveen - De rubriek Mijn favoriete boek komt tot stand in samenwerking met de Stichting Literaire Activiteiten Heerenveen, de Bibliotheek Heerenveen en boekhandel Binnert Overdiep. Vandaag de keus van Rein van der Pal: Magdalena van Maarten 't Hart. 

  De moeder van Maarten ’t Hart had hem uitdrukkelijk verzocht tijdens haar leven niet over haar te schrijven. Nadat zij een paar jaar geleden op tweeënnegentig jarige leeftijd overleed, was dit embargo van de baan.  De schrijver greep zijn kans en heeft de merkwaardige karaktertrekken van zijn moeder nauwkeurig blootgelegd.Weliswaar op een zachtaardige manier, maar om  in Magdalena een liefdevol portret te zien moet je als lezer wel je best doen. Moeder Lena (1920) groeide op in een streng gereformeerde gemeenschap in Poeldijk. Haar vader was een huistiran van de buitencategorie. Over haar kinderjaren sprak zij eigenlijk nooit en het is aan de grootmoeder van de schrijver te danken dat hij nog iets te weten is gekomen over zijn moeder. Een merkwaardige eigenschap van moeder Lena die uitmondde in een soort waanidee, was dat zij dacht dat haar man voortdurend vreemd ging. In werkelijkheid was hiervan geen sprake. Merkwaardig was ook dat zij Maarten tot huilen toe verbood de HBS te bezoeken.  Het doorleren was “nergens voor nodig”, een uitdrukking die ze bij alle initiatieven die haar zoon ontplooide, gebruikte. Ze had er een handje van om overal een domper op te zetten. Zo werd de schrijver te verstaan gegeven dat het poetsen van de tanden volstrekt overbodig was. Aan de hand van zestien mooie verhalen schetst de schrijver een goed beeld van zijn moeder. Een vrouw die gevangen zat in de ongehoord strenge leer van het gereformeerde geloof. Een vrouw ook die bang en vreugdeloos was en aan waanideeën leed. Maar ook een slimme en bescheiden vrouw die hard werkte, zorgzaam was en trouw. Dit prachtige boek over een liefdevolle moeder met bizarre trekjes vormt een nieuw hoogtepunt in het oeuvre van deze schrijver. Het wordt tijd dat Maarten ’t Hart wordt voorgedragen voor de P.C. Hooft-prijs.