Liedmiddag met liederen van Huub Oosterhuis

Heerenveen - Onder de bezielende leiding van Yme van der Valk kunnen zaterdagmiddag 31 januari van 13.30 uur tot 17.00 uur liederen van Huub Oosterhuis worden aangeleerd tijdens de Liedmiddag in Trintas aan de Coehoorn van Scheltingaweg 1 in Heerenveen.

De liederen van Huub Oosterhuis worden in het hele land graag gezongen. In de Dominicuskerk in Amsterdam worden regelmatig lieddagen gehouden, om de liederen aan te leren. Dat heeft in de loop van de jaren navolging gevonden in veel andere plaatsen. De liederen die in Heerenveen gezongen worden, zo mogelijk meerstemmig, zijn op melodie van Willem Barnhard, Antoine Oomen en Tom Löwental. Het programma is niet alleen gericht op geoefende zangers, iedereen is van harte welkom. Het accent ligt niet enkel op het oefenen van onbekende liederen maar ook op het plezier van samen zingen waarbij het leerelement toch aanwezig is. De middag wordt om 16.30 uur afgesloten met een versper. Opgave bij Rieki Kleinhesselink, tel. 629510, e-mail: riekikleinhesselink@kpnmail.nl. Kosten: 7.50 euro