Tiemen Kiewiet benoemd tot erelid van de Volleybal Vereniging Oudehaske

OUDEHASKE - Tijdens het Ouder-Kind en Mix-toernooi van Volleybal Vereniging Oudehaske werd Tiemen Kiewiet gevraagd om even naar voren te komen.

Terwijl hij zijn zoons en kleinkinderen aanmoedigde vanaf de tribune, werd hij gevraagd om even naar de zaal te komen. Te midden van de leden is Tiemen Kiewiet benoemd tot erelid van de Volleybal vereniging Oudehaske. Tiemen is nog steeds actief binnen de vereniging ondanks zijn respectabele leeftijd van 72 jaar.  Hij klimt regelmatig de scheidsrechtersstoel nog op om competitie-wedstrijden van de teams te leiden. Hij houdt de telling bij van de Heren 1-wedstrijden. Ook volleybalt hij nog regelmatig mee met de recreantenploeg van Oudehaske. Tiemen is trainer, coach en voorzitter geweest van de vereniging. Hij stond altijd klaar: fluiten bij toernooien, meehelpen bij het opbouwen van het stratenvolleybal en nog veel meer. In de notulen van de jaarvergadering 1989/1990, toen Tiemen voorzitter was, staat te lezen dat men wel vond dat er een grotere gymzaal moest komen. "Nu, 25 jaren later kunnen we heel erg trots zijn op dit prachtige nieuwe gebouw, waar we voor het eerst met senioren én jeugd gezamenlijk een toernooi konden organiseren", laat de club weten. Tiemen kreeg een oorkonde en een kleine attentie van de vereniging. De vereniging hoopt dat Tiemen nog een flink aantal jaren kan genieten van de volleybalsport op welke manier ook.