Centrumaanpak G1000Heerenveen begin februari van start met burgertop, samenwerking met Heerenveense Courant

HEERENVEEN - De Heerenveense Courant en de G1000Heerenveen zijn op weg naar de burgertop op 9 februari een samenwerking aangegaan.

De burgertop is op zaterdag 9 februari in de sporthal achter het Kei College aan de Ds. Kingweg 8 in Heerenveen. Meer dan driehonderd inwoners uit de gemeente gaan dan een dag lang met elkaar in gesprek aan de hand van de vraag ‘Wat gaan we doen met het centrum van Heerenveen?’.

De ideeën uit de burgertop worden uitgewerkt in uitvoerbare plannen voor het burgerforum van februari tot en met mei 2019.

De plannen moeten leiden tot een burgerbesluit. Dat wordt genomen op 25 mei. De gemeenteraad behandelt het burgerbesluit in juni.

10.000 inwoners krijgen uitnodiging

Rond 10 januari valt bij tienduizend inwoners van 16 jaar en ouder uit de gemeente Heerenveen een uitnodiging van burgemeester Van der Zwan op de mat. De inwoners zijn geselecteerd via loting om mee te denken, mee te praten en mee te beslissen over de toekomst van het centrum van Heerenveen.

Wie geen uitnodiging krijgt heeft toch een mogelijkheid om mee te doen. Naast ingelote inwoners is er plaats voor veertig ‘vrije denkers’. Dat betreft inwoners uit Heerenveen, die actief zijn in de gemeente en ideeën hebben over de toekomst van het centrum. Ook doen er veertig ondernemers en veertig ambtenaren en politici mee aan de burgertop.

Aanmelden voor de G1000 kan vanaf 10 januari via www.G1000Heerenveen.nl. Op die website staat ook alle informatie over de G1000.

Tijdlijn

Na de burgertop is er van 26 februari tot 7 mei een burgerforum. De deelnemers aan de burgertop geven na afloop aan of zij willen meedoen in het burgerforum.

De voorstellen van de burgertop worden in het burgerforum verder uitgewerkt. Dat gebeurt in zogenaamde werkplaatsen. Alle inwoners van Heerenveen kunnen daarbij reageren op de voorstellen.

Burgerraad

Op 25 mei is er een burgerraad. Dat is de slotbijeenkomst van de G1000Heerenveen. De burgerraad bestaat uit deelnemers van de burgertop.

Zij beoordelen de voorstellen van de werkplaatsen. De aangenomen voorstellen vormen samen het burgerbesluit.

Burgerbesluit

Burgemeester Van der Zwan van de gemeente Heerenveen biedt het burgerbesluit in juni aan de gemeenteraad aan, met het verzoek om de voorstellen in behandeling te nemen.