Immie Jonkman nieuwe zakelijk directeur Oranjewoud Festival

ORANJEWOUD - Immie Jonkman treedt op 1 januari 2019 aan als nieuwe zakelijk directeur van het Oranjewoud Festival. Zij volgt Dorine Schreurs op, die afgelopen jaar de functie ad interim vervulde.

Schreurs zelf blijft aan als zakelijk leider binnen het festivalteam en gaat zich onder andere bezighouden met het werven van extra financiële middelen bij particulieren, bedrijven en fondsen.

Jonkman speelde de afgelopen acht jaar een belangrijke rol binnen Leeuwarden-Friesland 2018, van het binnenhalen van de titel Culturele Hoofdstad van Europa en haar functie binnen het programmateam tot en met de afronding ervan.

Daarnaast was Jonkman jarenlang actief als projectleider van de Slachtemarathon en het Fries Straatfestival en bekleedde zij diverse bestuursfuncties.

Dankbaar

De organisatie van het Oranjewoud Festival zegt bij monde van bestuursvoorzitter Ingrid Metz Dorine Schreurs ,,dankbaar te zijn voor de manier waarop zij heeft bijgedragen aan de continuïteit van het festival en heeft geholpen de laatste festivaleditie tot een groot succes te maken.”

Ook met de komst van Jonkman is het Oranjewoud Festival maar wat gelukkig.

Metz: ,,Onze pioniersjaren zijn definitief voorbij. Het is het tijd geworden voor een nieuw hoofdstuk waarin het festival op artistiek, financieel en organisatorisch terrein opnieuw een ontwikkelingsslag maakt. Het festivalteam is daar gedurende de afgelopen maanden druk bezig mee geweest, hetgeen in de nabije toekomst tot uitdrukking zal komen.”