Woningcorporaties investeren in 2019 bijna 16 miljoen euro in kwaliteitsverbetering, verduurzaming en onderhoud van bestaande huurwoningen, ook geld voor nieuwbouw en leefbaarheid

HEERENVEEN - De gezamenlijke woningcorporaties investeren in 2019 bijna 16 miljoen euro in kwaliteitsverbetering, verduurzaming en onderhoud van bestaande huurwoningen in de gemeente Heerenveen.

Ook worden 63 nieuwe huurwoningen gebouwd. Daarmee is een bedrag gemoeid van 8,3 miljoen euro. Daarnaast wordt 670.000 euro uitgetrokken voor leefbaarheid. Dat betreft onder andere inzet van buurtbeheerders, aandacht voor kwetsbare groepen en activiteiten met bewoners om de woonomgeving te verbeteren.

Dat is de uitkomst van afspraken die de gemeente Heerenveen elk jaar maakt met de woningcorporaties: WoonFriesland, Accolade en Elkien, HuurdersBelangenVereniging Heerenveen en met huurdersvereniging De Bewonersraad.

Wethouder Jaap van Veen onderstreept het belang van een goede samenwerking. ,,Er is bijvoorbeeld een woningmonitor in de maak, zodat we samen kunnen bekijken wat er nodig is.”

Aardgasloos

Daarnaast gaat de gemeente Heerenveen de komende jaren een warmtevisie uitwerken. Daarin staat hoe wijken en buurten aardgasloos kunnen worden.

,,De woningcorporaties investeren nu al veel om de huizen zo duurzaam mogelijk te maken. Dit vraagt ook de komende jaren om onderlinge afstemming en samenwerking”, zegt Van Veen.

Behoeften van huurders

De gemeente Heerenveen en corporaties gaan elk jaar met elkaar om tafel over volkshuisvesting. Daarin wordt bekeken hoe de sociale woningvoorraad zo goed mogelijk kan worden afgestemd op de behoeften van huurders.

Daarover worden prestatieafspraken gemaakt. Er wordt prioriteit gegeven aan het voorkomen van problematische schulden, duurzaamheid en de energietransitie.

De prestatieafspraken worden jaarlijks gemaakt in het kader van de herziene Woningwet. De thema’s betaalbaarheid, beschikbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid, wonen welzijn en zorg, en leefbaarheid komen in de afspraken aan de orde.