Corry Nicolay is een vrouw van de wereld, een wereldvrouw

HEERENVEEN - ‘Geen zee te hoog’, wonderlijk en kleurrijk. Dat is het zesde boek van Corry Nicolay. Zij verwondert zich over de veerkracht van het kleurrijke.

Het kleurrijke dat volgens Nicolay zo zichtbaar is bij de presentatie van haar boek. Nicolay is kleurrijk gekleed in rood en goud, in de hoek staat een grote paraplu met alle kleuren van de regenboog en het aanwezige gezelschap is al even kleurrijk en veelzijdig.

Met een tomeloze energie vertelt Nicolay over haar boek, waarin ze terugkijkt op haar leven, maar wel met de blik vooruit.,,We leven in een sterk veranderende en zo gaandeweg kleur-rijke samenleving. Dit zal niet meer veranderen. De kleuren kunnen elkaar versterken, omdat iedereen zichzelf kan zijn.”

Nicolay zegt het een voorrecht te vinden om met de vrouwen van Kleurrijk Vrouwenwerk Heerenveen te mogen werken, waar ze zoveel van leert. Zij kregen dan ook allemaal een boek overhandigd. Het boek Geen zee te hoog is opgedragen aan haar levenspartner Bote, die haar al 53 jaar steunt, dwars door alle zeeën heen.

Identiteit

Het boek bestaat uit drie hoofdlijnen, die haar identiteit als vrouw hebben gevormd.

Ten eerste heeft ze aan den lijve ondervonden hoe tijdelijk en kostbaar het menselijk leven hier op aarde is. Ze heeft vijf keer met de dood ‘geflirt’. Ongevallen, ziekte, aardbeving, niets is haar gespaard gebleven.

Als tweede kwam Nicolay in 1980 in aanraking met van oorsprong Oosterse vrouwen. Hierdoor heeft ze ontdekt dat ideeën die vanzelfsprekend lijken misschien niet kloppen. Door met elkaar in gesprek te gaan, elkaar te leren begrijpen ontstaan nieuwe inzichten. Hierdoor kan ieder zichzelf blijven ongeacht levensovertuiging of geloof.

Als derde heeft de opvang van vluchtelingen in Nederland haar leven beïnvloed. Bij het opvangen was soms de vraag of het legaal of illegaal was wat Nicolay samen met anderen deed om vluchtelingen te helpen. Is het legaal of illegaal als je samen gaat bidden, wanneer er uitzetting dreigt? Samen bidden is een kerkdienst, die niet verstoord mag worden. Nicolay: ,,Legaal is voor mij mensen verder helpen”.

Vimla Ramlal

Het eerste boek overhandigde Nicolay aan Vimla Ramlal, voorzitter van Kleurrijk Vrouwenwerk Heerenveen.,,Vluchten is van alle tijden. Liefde en aandacht helpt”, zegt Ramlal.

Vervolgens kreeg wethouder Hans Broekhuizen een exemplaar overhandigd. Hij noemt Nicolay een bijzondere vrouw, een wereldvrouw. Voor haar vasthoudendheid aan het leven, wat ze zo mooi vind. Omdat ze het leven ten volle leeft en voor het fantastische werk dat ze voor Heerenveen doet.

Klik hier voor een fotoreportage van de boekpresentatie.

(Tekst Wytske Hallema)