Specsavers Heerenveen spaart jaar lang voor de Stichting Voedselbank Heerenveen

HEERENVEEN - Specsavers Heerenveen zet zich heel 2019 in voor de Stichting Voedselbank Heerenveen.

Het betreft de negende spaaractie die de Stichting Specsavers Steunt. Alle 144 Specsavers-winkels in Nederland sparen jaarlijks voor een goed doel uit de omgeving. De goede doelen worden gekozen door de medewerkers zelf.

De actie wordt ondersteund vanuit de Stichting Specsavers Steunt. Die is in 2010 in het leven geroepen. Daarmee wordt niet alleen een lokaal goed doel ondersteund, maar ook een landelijk doel. Dat is dit jaar het oogfonds.

Van elk verkocht montuur en hoortoestel doneren de winkels automatisch een vast bedrag aan de Stichting Specsavers Steunt. Aan het einde van het spaarjaar schenken de winkels het bijeengebrachte geldbedrag aan de 144 lokale goede doelen en het landelijke doel.