INGEZONDEN | Bomenkap in Skoatterwâld: ‘Ik heb het gevoel dat iemand niet bij de les is geweest’

HEERENVEEN - Joop Boshoven stuurde een ingezonden brief omtrent bomenkap in Skoatterwâld.

Hieronder zijn tekst.

Ik heb geen verstand van tuinieren. Sterker nog, ik heb er eigenlijk een hekel aan. Een tuin is voor mij om in te zitten, niet om in te werken.

Natuurlijk ken ik wel een aantal basisregels over hoe om te gaan met bomen, planten en struiken. Zo is niet elke grond geschikt voor iedere plant of boom en moet er bij het planten van struiken en bomen voldoende ruimte zijn om zich te kunnen ontwikkelen. Inrichten van groen doe je met het oog op de toekomst. Deze kennis is echt geen hogere ‘tuinierswiskunde’.

In een nieuwsbrief van de gemeente werden bewoners van Skoatterwâld, onlangs, op de hoogte gebracht over de aanpak van het groen in de wijk. Naast het verwijderen van bomen, vanwege ziektes, worden er een flink aantal gekapt voor andere redenen. Ik citeer een aantal passages:

- Domela Nieuwenhuisweg: Op sommige plaatsen tussen het fietspad en de huizen staan berken. De berm is voor deze bomen te smal om te groeien. Daarom halen we ze weg.

- Oranje Nassaulaan: Langs deze laan staan vijf rijen moeraseiken. De bomen in de middenberm groeien minder goed omdat ze te weinig ruimte hebben. Daarom gaan we deze rij bomen kappen.

- Yme Kuiperweg: De berken langs het wandelpad hadden te weinig ruimte om te groeien. Deze bomen zijn weggehaald en worden niet vervangen omdat er ook te weinig ruimte is voor nieuwe bomen.

Nu wil ik niet vanaf de zijlijn direct een oordeel vellen, maar ik heb wel het gevoel dat iemand niet bij de les is geweest.

Want hoe kan het dat bij het ontwerp van een nieuwe wijk er op sommige plaatsen geen, dan wel onvoldoende rekening is gehouden met de gewenste aanplant van openbaar groen.

Hoe kunnen er vervolgens ondanks de geringe ruimte bomen geplant zijn die, of te groot worden, of sowieso ongeschikt zijn voor de beschikbare lokatie?

En last but not least: deze bomen zijn destijds aangekocht, geplant, 10-15 jaar lang onderhouden, worden alsnog gekapt en voor een deel weer vervangen.

Wat heeft dit allemaal wel niet gekost?

(Tekst Joop Boshoven)