FOTO’S | De Greiden opgevrolijkt met 1600 narcissen, ook komst kleinschalige woonzorgvoorziening, trimbos en beweegtuin in de wijk

HEERENVEEN - Een aantal leden van het bewonersforum BUITENgewoonDeGreiden heeft vandaag samen met Wijkbeheer in totaal 1600 bloembollen geplant in de Heerenveense wijk.

Daarnaast komt er in het tweede kwartaal een beweegtuin in de wijk, wordt het Kattebos in het tweede of derde kwartaal weer een trimbos met daarin beweegtoestellen en komt er zoals het er naar uitziet na de zomer een kleinschalige woonzorgvoorziening in de voormalige kleuterschool aan de Wulpstraat. Daarover is begin februari een bijeenkomst tussen de diverse betrokken partijen.

De bloembollen zijn geplant vanaf het bord Welkom in de Greiden aan de Oude Veenscheiding in de richting van basisschool Het Kompas aan de Jol en vanaf daar in de richting van autogarage Suzenaar aan het Kattebos nabij recreatiegebied De Heide.

Insecten en vlinders

De aanplantactie moet in het voorjaar niet alleen zorgen voor een vrolijk en kleurrijk aangezicht met narcissen. Ook is het een steuntje in de rug voor insecten en vlinders. Om die reden komen er in een later stadium nog diverse andere soorten bloemen bij.

De bloembollen zelf zijn betaald met geld dat BUITENgewoonDeGreiden in 2017 kreeg van Caleidoscoop na tekst en uitleg over het bewonersforum. Via Wijkbeheer zijnd e bloembollen vervolgens aangeschaft.

‘Straks coöperatieve vereniging’

Om voor nog meer slagkracht te zorgen wordt BUITENgewoonDeGreiden een coöperatieve vereniging. „We zijn daarover in een verkennende fase bezig”, zegt Anton Melein, voorzitter van BUITENgewoonDeGreiden. „Iedereen kan lid worden. Als coöperatieve vereniging staan we bijvoorbeeld sterker richting fondsen om aanspraak te kunnen maken op geld.”

BUITENgewoonDeGreiden startte in maart 2017 en betrof een experiment van de gemeente Heerenveen. Inwoners zelf zijn daarbij verantwoordelijk voor de openbare ruimte.

„Dat was vormde mede de basis voor het thematisch raadsakkoord van de gemeente, om voor meer inspraak door burgers zelf te zorgen”, zegt Melein. Hij is sinds december vanuit BUITENgewoonDeGrieden ook ambassadeur van de G1000Heerenveen. Daarbij onderzoekt een grote groep inwoners, ondernemers, ambtenaren en politici van de gemeente Heerenveen samen hoe het centrum van Heerenveen aantrekkelijker kan worden gemaakt.

Beweegtuin bij Coornhert State

Het bewonersforum heeft het daarnaast voor elkaar gekregen dat er in het tweede kwartaal van dit jaar een beweegtuin van vijftig bij dertig vierkante meter wordt geopend op het grondgebied van woonzorgcentrum Coornhert State aan de Vogelwijk.

In de beweegtuin staan diverse toestellen. Die worden geleverd door een Heerenveense ondernemer. wie, is onbekend. Het ingenieurs- en adviesbureau Antea kijkt mee voor de grondwerken. Om vandalisme te voorkomen worden slimme lantaarnpalen geplaatst met daarin niet alleen licht, maar ook met een camera.

Edwin van der Sar Foundation

De totale kosten van de beweegtuin bedragen tussen de veertig- en vijftigduizend euro. Dat geld is onder andere afkomstig van de Edwin van der Sar Foundation.

Melein: „Het idee voor de beweegtuin is ontstaan na een enquête en aan de hand van bijeenkomsten in wijkcentrum De As. De toegang is gratis, zodat ook mensen voor wie vanwege financiën sporten niet vanzelfsprekend is toch kunnen bewegen.”

‘Betrokkenheid creëren’

Ook de tegenoverliggende basisschool De Roerganger heeft volgens Melein al aangegeven graag gebruik van de beweegtuin te willen maken.

„Terwijl de beweegtuin ook voor een deel van de bewoners van Coornhert State geschikt is. Daarnaast wordt komen er toepassingen als QR-codes, zodat het ook een interactieve beweegtuin wordt. Die wordt dan ook geschikt voor jong en oud. Daarmee willen we betrokkenheid bij de wijk creëren.”

(Tekst Jitze Hooghiemstra/foto’s Max van Gelder)