FOTO’S | PvdA houdt nieuwjaarsbijeenkomst in Museum Heerenveen

HEERENVEEN - De PvdA Friesland heeft zaterdag haar nieuwjaarsreceptie gehouden in Museum Heerenveen.

De afdelingen De Fryske Marren, Súdwest-Friesland en Heerenveen hadden in samenwerking met het gewest Friesland het een en ander georganiseerd. Zo waren er niet alleen toespraken. Ook kom het museum worden bezocht.

Hieronder een door het PvdA zelf aangeleverd verslag..

Ruim 150 mensen bezochten de receptie. Hans Konst, voorzitter van het gewest Friesland van de PvdA, sprak het openingswoord.

Speciale gast was Agnes Jongerius, Europarlementariër voor de PvdA. Ze begon haar toespraak door te noemen dat de bijeenkomst in het museum van ‘ús Ferlosser’ was en dat we zijn strijdbaarheid binnen en buiten de PvdA keihard nodig hebben.

Er is veel sociaal onrecht: 400.000 kinderen groeien op in armoede en er rijden vrachtwagenchauffeurs door de Europese Unie zonder fatsoenlijk loon of rij- en rusttijden.

Daarnaast had Jongerius het over de manier waarop de dominante liberale stroming in ons land met dit sociale onrecht omgaat.

Mensen in de bijstand moeten zich nuttig maken, willen ze aanspraak kunnen maken op een verhoging, was onlangs een voorstel van de VVD.

Hard voor het individu, maar zacht zijn de liberalen voor het grootkapitaal.

Honderd jaar na het overlijden van Domela Nieuwenhuis blijft er genoeg over om voor te knokken. De PvdA wil dat mensen: zeker zijn van een goede oude dag: zeker zijn van een betaalbare woning: zeker zijn van een fatsoenlijk salaris voor mensen die voor ons klaar staan.

Jongerius wist tijdens haar toespraak de nadruk te leggen op wat de Friese sociaaldemocraten kenmerkt: strijdbaarheid. Ze riep de aanwezigen op om de rode revolutie in het noorden te laten beginnen.

Trots sprak ze over de kieslijst van de PvdA voor de Provinciale Staten van Friesland, waarop de eerste drie plekken vrouwen staan.

Marijke Roskam, lijsttrekker voor de PvdA Provinciale Staten, haalde tijdens haar nieuwjaarstoespraak het gedicht ‘De himel blau, de sinne klear’ aan van Obe Postma.

De PvdA vindt het belangrijk dat er ruimte is voor angsten, zorgen, maar ook talenten en ambities moeten worden gezien, aldus Roskam. De zaadjes die geplant zijn met Culturele Hoofdstad 2018 op de thema’s talentontwikkeling, samenwerking energietransitie en ecologie moeten de kans krijgen om uit te groeien tot de belangrijkste pijlers van Friesland.

Roskam gaat verder door te zeggen dat het nu tijd is om groot te durven denken, waarbij de mens centraal staat. Mensen met een beperking, die getalenteerd zijn om in de ICT aan de slag te kunnen, moeten welkom worden geheten met een kop koffie en niet met een formulier.

De tijd is ook rijp voor een masterplan gastvrijheid en toerisme.

Roskam spreekt daarbij haar vertrouwen uit in ‘de Mienskip fan Friesland.’

Verder kreeg Jelle Zoetendal, wethouder te Heerenveen, het woord. Hij sprak ook over het 100e sterfjaar van Ferdinand Domela Nieuwenhuis. Zoetendal stond daarbij stil bij het begrip solidariteit. Begrippen als gedeelde belangen, geloof in vooruitgang, eerlijkheid en wederkerigheid horen bij solidariteit. Wanneer we een beroep doen op solidariteit als het gaat om het bijdragen aan de welvaartsstaat, de klimaatakkoorden en de inrichting van de zorg, dan lukt dit alleen wanneer we zicht op vooruitgang kunnen bieden, zo redeneert Zoetendal. Voor wie er geen zicht is op verbetering is, liggen er honderden gele hesjes klaar. Belangrijk is daarbij dat je over eigen partijgrenzen durft te kijken en op zoek gaat naar gedeelde belangen om vervolgens zicht te bieden op vooruitgang.

Henni van Asten, lijsttrekker Wetterskip Friesland voor de PvdA, legde uit dat het Wetterskip zo belangrijk is, om droge voeten te houden en schoon drinkwater.

De muzikale omlijsting was van Hester en Femke. Na afloop van de toespraken was er ruimte voor een hapje en een drankje.

Met ruim 130 mensen was het een zeer goed bezochte nieuwjaarsbijeenkomst van de PvdA Heerenveen. Het programma was gevarieerd en gekoppeld aan de aankomende verkiezingen en aan het feit dat het 2019 het 100ste sterfjaar van Domela Nieuwenhuis is.

Op dat laatste haakte wethouder Jelle Zoetendal in. Hij stond stil bij het begrip solidariteit. ,,Als ik het heb over solidariteit denk ik aan begrippen als gedeelde belangen, geloof in vooruitgang, eerlijkheid en wederkerigheid.”

Wanneer we een beroep doen op solidariteit bijvoorbeeld wanneer het maatschappelijk midden bij moet dragen aan de welvaartstaat, de klimaatakkoorden, de inrichting van de zorg. Dan lukt dit alleen als we hen ook zicht op vooruitgang kunnen bieden. Voor wie er geen zicht is op verbetering liggen er honderden gele hesjes klaar.

Zoetendal vervolgt: ,,Ik roep dan ook op om over partijgrenzen heen vooral te zoeken naar gedeelde belangen zicht te bieden op vooruitgang en dat alles te doen in een eerlijke aanpak met wederkerigheid. Solidariteit. Ik hoor vaak dat het woord sleets is. Maar de betekenis ervan is dat niet, integendeel. Het gaat er uiteindelijk om of wij ook in onze moderne en complexe maatschappij in staat zijn om onze krachten te bundelen, om met de kracht van de gemeenschap het individu te beschermen.”

De toespraak zette aan tot denken, nadat ook de lijsttrekkers van de PvdA het woord hadden was er tijdens een bezoek aan het Domela Nieuwenhuis museum gelegenheid tot napraten.

(Foto’s Max van Gelder)