Website www.heerenveenmidden.nl voortaan digitaal erfgoed, ook nominatie voor Geschiedenis Online Prijs

HEERENVEEN - De website www.heerenveenmidden.nl wordt door de Koninklijke Bibliotheek van Nederland gearchiveerd en duurzaam opgeslagen. De website is daarmee voortaan officieel digitaal erfgoed.

Daarnaast is de website kandidaat voor de landelijke wedstrijd van de Geschiedenis Online prijs 2018. Stemmen kan tot 31 januari via geschiedenisonlineprijs.nl/kandidaat/?a=heerenveenmidden.nl.

Het bewaren van belangrijke websites is internationaal erkend in het Unesco Charter on the Preservation of the Digital Heritage uit 2003. Die signaleert dat digitaal erfgoed verloren dreigt te gaan en dat het bewaren daarvan voor gebruik door de huidige en toekomstige generatie onderzoekers zeer urgent is. Ook de site www.heerenveenmidden.nl wordt daar nu onder geschaard.

‘Trots’

,,Mijn man en ik zijn hier heel erg trots op. Nu blijft al hetgeen we in twintig jaar hebben gedaan levenslang bewaard. En elk jaar komt er een automatische update”, zegt Mieke Nijland van www.heerenveenmidden.nl.

Nijland werd in juli 2018 al benaderd voor de digitale archivering. Vervolgens werd gecontroleerd of de inhoud en website voldeed aan diverse regels. ,,In augustus kreeg ik de informatie dat de website ‘vaak waardevolle informatie bevat die niet analoog verschijnt en die ten gevolge van de grote omloopsnelheid het risico loopt voorgoed verloren te gaan.

Als nationale bibliotheek is de Koninklijke Bibliotheek (KB) wettelijk verantwoordelijk voor het verzamelen, beschrijven en bewaren van in Nederland verschenen publicaties, al of niet elektronisch. De KB ziet het als haar taak om ook websites duurzaam te bewaren en raadpleegbaar te houden voor toekomstige generaties en ze te behoeden voor verlies door bijvoorbeeld technologische veroudering.

Geschiedenis Online Prijs

De Geschiedenis Online Prijs wordt elke twee jaar uitgereikt door de Koninklijke Bibliotheek (KB) en DE REE archiefsystemen.

Daarmee willen zij het gebruik van internet voor de geschiedbeoefening aanmoedigen en goede ideeën belonen voor websites, apps en andere digitale toepassingen op het gebied van geschiedenis.

(Tekst Jitze Hooghiemstra)