G1000Heerenveen: ‘Een burgertop over het centrum, hoe werkt dat?’

HEERENVEEN - Een paar honderd inwoners van de gemeente Heerenveen gaan zaterdag 9 februari een dag lang met elkaar in gesprek over verbeterplannen voor het centrum.

Het doel van deze burgertop is: samen nadenken, praten en beslissen over de toekomst van het centrum van Heerenveen. Hieronder de uitleg hoe de dag in zijn werk gaat.

Thema’s verzamelen

Deelnemers praten in groepjes van vier personen over centrumonderwerpen die hen bezighouden. In drie rondes van twintig minuten bespreken ze vragen als ‘wat vind jij belangrijk?’, ‘wat ervaar je als een probleem’ of ‘wat vind je juist een kans in het centrum?’.

Ze praten nog niet over concrete oplossingen, ‘s ochtends gaat het om het ophalen van ideeën. De uitkomsten van de rondes worden digitaal verzameld. Zo ontstaat een top tien van thema’s die het meest leven onder alle deelnemers.

Ideeën uitwerken

De gesprekstafels zijn nu verdeeld in de thema’s die ‘s ochtends zijn verzameld. Deelnemers kiezen zelf bij welk thema zij aanschuiven. Aan iedere tafel zitten acht personen: vijf inwoners, één vrije denker, één ondernemer en één ambtenaar of politicus.

Samen werken zij een thema uit naar een specifiek idee. Aan iedere tafel maakt een tafelsecretaris een gespreksverslag. Aan het einde van de dag worden alle ideeën verzameld en stemmen de deelnemers op de ideeën die zij het belangrijkst vinden.

Concrete plannen maken

Het resultaat van de burgertop een verzameling specifieke ideeën voor verbetering van het centrum van Heerenveen.

Aan het einde van de burgertop geven deelnemers aan of zij betrokken willen blijven bij het vervolg van de G1000Heerenveen, om de ideeën uit te werken naar concrete plannen tijdens het burgerforum.

Tijdlijn

Burgertop: 9 februari

De G1000 start met een burgertop in de sporthal achter het Kei College aan de Ds. Kingweg. Een grote groep inwoners, ondernemers, vrije denkers, ambtenaren en politici gaat hier een dag lang met elkaar in gesprek over de vraag: wat gaan we doen met het centrum van Heerenveen? Aanmelden kan nog via www.G1000Heerenveen.nl.

Burgerforum: 26 februari tot 7 mei

De burgertop-deelnemers die dat willen, gaan aan de slag met de ideeën uit de burgertop. In ruim twee maanden tijd werken zij de ideeën uit naar concrete plannen. Daarbij betrekken ze inwoners van de gemeente door bijvoorbeeld om feedback en input te vragen. Alle inwoners kunnen reageren op de uitgewerkte voorstellen van de werkplaatsen.

Burgerraad: 25 mei

Op 25 mei nemen alle burgertop-deelnemers samen een burgerbesluit: een kant-en-klaar voorstel van inwoners van Heerenveen met plannen voor het centrum. Dit burgerbesluit wordt aangeboden aan de gemeenteraad. De gemeenteraad behandelt het burgerbesluit in juni en geeft dan aan hoe zij kan bijdragen aan de realisatie van het voorstel.