Nieuw leven voor plastic afval: landelijk testcentrum in Heerenveen

HEERENVEEN - Het landelijke testcentrum voor circulaire plastics komt in Heerenveen, op Ecopark De Wierde. Staatssecretaris Van Veldhoven en Gedeputeerde De Rouwe markeerden de afspraken daarover op het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W). Ze deden dat in aanwezigheid van de alle betrokken partners.

Het landelijk testcentrum komt op een logische plek in Heerenveen. In 2018 opende afvalverwerker Omrin op Ecopark De Wierde in Heerenveen, samen met HVC Groep en Midwaste, een ‘kunststofsorteerinstallatie’ (KSI) om verschillende soorten plastics uit huisvuil te scheiden en sorteren. Bovendien startte recycler Morssinkhof op het terrein er direct naast de bouw van een hypermoderne fabriek om enkele van die soorten te kunnen verwerken tot grondstoffen voor nieuwe producten.

In het Nationaal Testcentrum Circulair Plastics (NTCP) kijkt men vooral naar de mogelijkheden om plastics uit afval opnieuw te gebruiken. Niet weggooien en/of verbranden, maar duurzaam hergebruiken in de oorspronkelijke toepassing. Zo blijven de grondstoffen voor plastics in omloop.

Er is een investering van 3 miljoen euro nodig. Dat bedrag komt bij elkaar door bijdragen van de Rijksoverheid, de Provincie Fryslân en het Afvalfonds. ,,Meer kennis, samenwerking en innovaties zijn noodzakelijk om de kunststofketen beter te laten werken. Omdat het Testcentrum daar een belangrijke impuls aan kan leveren, draagt het Afvalfonds graag bij om dit mede mogelijk te maken”, aldus Cees de Mol van Otterloo, directeur van het Afvalfonds Verpakkingen.

Het NTCP is een onafhankelijk testcentrum en gaat actief werken aan het verbeteren van de technieken voor sorteren en recyclen van kunststof verpakkingen. Het testcentrum staat open voor de gehele markt als een toegankelijke faciliteit met als doelstelling om het aandeel gerecyclede plastics in o.a. verpakkingen fors te vergroten en zal hierin als katalysator en versneller optreden.

Daarnaast krijgt het NTCP ook een publieksfunctie waarbij kennis over plastics, circulariteit en hergebruik op een levendige manier wordt overgedragen aan jong en oud.