Mienskip in Heerenveen: zeer geslaagde tachtigen-kaartavond in Wijkcentrum De Akkers

HEERENVEEN - Albert de Haan uit Heerenveen deed onlangs in de Heerenveense Courant een oproep of er nog mensen zijn die het kaartspel ‘tachtigen’ kennen. Daar kwamen veel reacties op. Donderdag vond de eerste kaartavond plaats.

Hieronder een door Albert de Haan zelf aangeleverd verslag.

Wie had ooit gedacht dat er zoveel belangstelling zou zijn voor het oude kaartspel tachtigen. Wijkvereniging De Akkers stelde gratis ruimte ter beschikking aan de Veluwelaan 37 en afgelopen donderdag stonden 7 tafeltjes klaar. Niet minder dan 27 mensen hadden zich opgegeven. Een schot in de roos dus.

Na een warm welkom van Albert de Haan – de initiatiefnemer – werden de spelregels doorgenomen. Er werd afgesproken dat de sfeer gemoedelijk moest blijven en daar paste ook bij dat er niet om geld wordt gespeeld.

Toen kon het spel beginnen. Iedereen had het naar z’n zin. Af en toe werd er druk gedebatteerd over de beste tactiek en hoe de spelregels moesten worden uitgelegd.

Stipt om kwart over 9 werd het spel stil gelegd. De reacties werden gepeild en men was lovend. Albert de Haan kreeg een warm applaus voor het initiatief. Besloten werd om elke 14 dagen te gaan Tachtigen. De eerst volgende keer is donderdag 31 januari van 19.30  - 21.30 uur.

Meedoen?

Heeft u ook zin, dan bent u van harte welkom. Wel even mailen naar Dick Schut secretaris@wijkdeakkers.nl  of bellen 0620839844 i.v.m. het klaar zetten van de tafeltjes.