Landschapsherstel van start

HEERENVEEN - Landschapsbeheer Friesland en Agrarisch Collectief ELAN Zuidoost-Friesland zijn gestart met het herstel van het agrarische cultuurlandschap in de gemeente.

Binnen deze herstelwerkzaamheden vallen onder andere het aanplanten van bomen en struiken, het herstellen van rasters, het graven/herstellen van poelen en het (gedeeltelijk) afzagen als onderhoudsmaatregel van elzensingels en houtwallen.

De bewoners van de gemeenten gaan de herstelwerkzaamheden de komende tijd opmerken in het landschap. De herstelperiode duurt tot half maart.

Een deel van het agrarische landschap wordt gekenmerkt door kleine percelen met landschapselementen als elzensingels, houtwallen, bosjes en poelen.

Deze elementen zijn zeer waardevol voor allerlei dieren- en plantensoorten. Bovendien zorgen zij ervoor dat het landschap aantrekkelijk is voor bewoners en recreanten.

De afgelopen decennia zijn er landschapselementen minder goed onderhouden of zelfs verdwenen.

Met dit herstelproject worden deze waardevolle elementen hersteld en waar mogelijk weer aangelegd. Dit houdt ook in dat er bomen in elzensingels en houtwallen gezaagd gaan worden.

De stobben van de gezaagde bomen gaan weer uitlopen, zodat er meerdere nieuwe stammen ontstaan zoals dat al eeuwen gebruikelijk is in het Friese agrarische cultuurlandschap.

Doorgeplant

De wallen en singels worden doorgeplant met aanvullende bomen en struiken. Het afzagen en doorplanten zorgt voor robuuste elementen die kenmerkend zijn voor de omgeving en waardevol zijn voor dieren- en plantensoorten.

Dit project wordt in Friesland uitgevoerd door vier agrarische collectieven en Landschapsbeheer Friesland. Dit agrarische landschap is gevormd door menselijk handelen en zonder beheer en onderhoud zou dit landschap verdwijnen. Goed onderhouden landschapselementen hebben een rijke en een gevarieerde begroeiing en zijn daarmee als losse elementen al van grote waarde voor de natuur.