Eigen vlag voor Doarpskeamer in Akkrum en Nes

AKKRUM - Met het onthullen van de Doarpskeamer-vlag is de gemeenschappelijke huiskamer voor inwoners van Akkrum en Nes officieel geopend. Locoburgemeester Jelle Zoetendal van Heerenveen verrichtte zaterdag de officiële openingshandeling.

Hij was in het gezelschap van zo’n zeventig belangstellenden, die allemaal op één of andere manier met Doarpskeamer ED hebben te maken. De beide dorpen krijgen een ruimte, waarin mensen elkaar kunnen ontmoeten en deel kunnen nemen aan activiteiten, die weer door iedereen kunnen worden georganiseerd.

Toespraak

In zijn toespraak prees locoburgemeester Zoetendal, die ook wethouder in het sociale domein is, het initiatief in Akkrum en Nes. ,,Jimme hawwe hjir in moai plak. De moochlikheden binne grut. As in inisjatyf ek mar yn de Doarpskeamer past, dan kin it der ek yn organisearre wurde. Sa’n plak wie der noch net yn beide doarpen. It is moai dat der no in gesellige romte is , wêr’t oer fan alles praten wurde kind of organiseard.’’ Zoetendal roemde de medewerking van woningcorporatie Elkien, die een huurwoning aan de Rakswâl in Akkrum gedurende een jaar kosteloos ter beschikking stelt. In elk geval tot eind dit jaar kan de dorpskamer in de woning blijven.

Laagdrempelig

Nieuwbouwplannen maken dat de Elkien-woningen op de nominatie staan te worden gesloopt. De stichting is daarom ook al op zoek naar een nieuwe locatie voor Doarpskeamer ED. Voorzitter Aize Wijnia van Plaatselijk Belang Akkrum prijst de laagdrempelige toegang tot de dorpskamer. ,,In moai plak, wêr’t minsken sa binnen rinne kinne.’’ Hij merkte op dat Akkrum met het initiatief mee voorop loopt. In Gersloot is al een dorpskamer, maar in heel veel Heerenveense dorpen nog niet. Voor Plaatselijk belang Akkrum mede een reden om de dorpskamer te steunen. Elke dinsdagmiddag kunnen omwonenden, dorpsbewoners en andere belangstellenden vrijelijk langskomen voor een praatje, kopje koffie of thee. Ook is er de gelegenheid om boeken te ruilen.

Activiteiten

Doarpskeamer ED heeft verschillende stellingkasten vol boeken over de meest uiteenlopende onderwerpen. Het initiatief voor de dorpskamer vloeit voort uit de New York-dagen, die tijdens twee weekenden in juni werden georganiseerd. Elkien stelde voor de organisatie ervan twee woningen beschikbaar: het Teaterhûs als vergaderruimte en het Kleanhûs als opslag voor kleding van de vijfhonderd acteurs, figuranten en vrijwilligers. Het Kleanhûs is nu omgetoverd tot Doarpskeamer. Sinds de officieuze start in november zijn al verscheidene activiteiten in Doarpskeamer ED georganiseerd. Het gaat bijvoorbeeld om creatieve middagen met de kerstdagen, een nieuwjaarsinloop, uitleen van toneelkleding en een burenavond. Ook is een groepje dames gedurende een aantal middagen met hun naaimachines actief geweest. Ook kunnen bijvoorbeeld huiskamerconcerten, informatieavonden of andere activiteiten worden georganiseerd. De eerste tweehonderd kopers van het razend populaire herinneringsboek van de New York-dagen konden hun exemplaar in de Doarpskeamer ophalen.

Verbinding

De naam ED slaat op het computerteken AT ofwel @, dat volgens de initiatiefnemers symbool staat voor de verbinding, die de dorpskamer voor de inwoners van Akkrum en Nes kan betekenen.