Wethouder Zoetendal opent bibliotheek op school bij De Feart in Jubbega

JUBBEGA - Wethouder Zoetendal opent donderdag 31 januari officieel de bibliotheek op school (dBos) van samenlevingsschool De Feart in Jubbega.

De opening vindt om 9.15 uur plaats in MFG De Kompenije. Daarbij wordt een plaquette onthuld met als opschrift ‘Wij gaan voorlezen, de Bibliotheek op school’.

Voorafgaand aan de opening houdt directeur Jouke Jansma een welkomstwoord. Daarna demonstreert een aantal leerlingen activiteiten die een beeld geven van dBos. Daarnaast leest Zoetendal in het kader van de Nationale Voorleesdagen voor uit een Fries boek.

Begin 2018 al is gestart met dBos op De Feart. Er is een leesconsulent van Bibliotheken Mar en Fean aan de school verbonden, die de leerkrachten wat betreft bevordering van lees- en mediawijsheid en informatievaardigheden ondersteunt en activiteiten op dit terrein uitvoert.

De leesconsulent komt geregeld in de groepen om leuke nieuwe leesboeken te introduceren aan de leerlingen. Er worden boekentips gegeven en er wordt met elkaar gepraat over boeken. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het mediawijs maken van de kinderen. Hier zijn verschillende programma’s voor ontwikkeld.

Jaarlijks doet de school mee met een landelijk onderzoek, waardoor zichtbaar wordt hoe het binnen de school is gesteld met verschillende aspecten rond lezen en mediawijsheid.