Raad van Kerken Heerenveen houdt choral evensong in Trinitas

HEERENVEEN - De Raad van Kerken Heerenveen houdt zondag 10 februari vanaf 19.30 uur een choral evensong in Trinitas aan de Coehoorn van Scheltingaweg 1 in Heerenveen.

Medewerking is er door: Con Amore Musica uit Bolsward, dirigent Gerben van der Veen, organist Frits Heidinga en pastoor Jan Alferink.

In veel Engelse kerken wordt aan het einde van de dag of begin van de avond een dienst gehouden. Deze vorm van getijdengebed ontstond in de zestiende eeuw en wordt bijna helemaal gezongen.

De dienst begint met een gezamenlijk gezongen hymne. Dan volgt een gezongen gebed, waarna psalmen volgen.

Vervolgens zijn er lezingen uit het Nieuwe en Oude Testament, waarna de lofzang van Simeon en de lofzang van Maria worden gezongen.

Het aansluitend gebed wordt deels gezongen en gesproken. Aan het eind van de dienst wordt opnieuw samen een hymne gezongen.

De toegang is gratis. Na afloop is er een collecte bij de uitgang.