De Uitdaging: ‘Genoeg vrijwilligers voor geriatrisch centrum’

HEERENVEEN - In de rubriek De Uitdaging portretten van mensen met een bijzonder verhaal en de uitdaging in hun leven. Deze keer Jos Boelhouwer en Jan Schuitema, vrijwilligers van de UVV-afdeling Heerenveen.

Op een vraag vanuit ziekenhuis Tjongerschans om patiënten een stukje assistentie te verlenen en een stukje service, ontstond dertig jaar geleden een afdeling van de Unie Van Vrijwilligers (UVV) in Heerenveen. ,,Dat is gedaan door een aantal medewerkers. Er werd een oproep in de krant geplaatst met de vraag om vrijwilligers, ze zijn om tafel gaan zitten en zo is het langzaam maar zeker groter gegroeid. Van een klein clubje van een man of 25 naar nu ruim 85 vrijwilligers”, vertelt Jos Boelhouwer (66), voorzitter van de UVV-afdeling Heerenveen. Onder die 85 vrijwilligers vallen ook vijf bestuursleden en twee coördinatoren.

Landelijk

De voorloper van de UVV is het Korps Vrouwelijke Vrijwilligers (KVV). Het KVV ontstond vlak voor de tweede wereldoorlog, in crisistijd. De positie van werkende vrouwen verslechterde en vrijwilligerswerk was een manier om vrouwen actief maatschappelijk betrokken te houden. In 1977 vond de naamswijziging in UVV plaats. Boelhouwer: ,,We zijn ook al lang niet meer voor alleen vrouwen, we hebben genoeg mannen. Als beschermvrouw hebben we prinses Margriet. Er zijn heel veel afdelingen geweest. Er zijn er helaas steeds minder, omdat voor een deel vrijwilligers afhaken en omdat bepaalde instellingen het uitbesteden aan beroepskrachten. We zitten nu nog landelijk met 32 afdelingen.”

Werkzaamheden

In ziekenhuis Tjongerschans was vooral behoefte aan vrijwilligers die sociale hulp kunnen verzorgen. ,,Ze wilden gewoon een stukje serviceverlening op de afdelingen. Een praatje houden met mensen, een krantje brengen of bloemen verzorgen”, licht de voorzitter toe. Later kwam daar helpen op de poli bij. Die poli zit naast de ontvangstbalie in het ziekenhuis. Mensen die het ziekenhuis binnenkomen, worden ontvangen en als ze vragen hebben, dan wordt hulp geboden. Boelhouwer: ,,Er zijn aanmeldzuilen, daar hebben sommigen problemen mee. Dan helpen wij. We helpen ook bijvoorbeeld met het bellen van taxi’s en assisteren bij het opstarten van de preoperatieve screening. Sinds kort doen de vrijwilligers ook de ontvangst bij oogheelkunde.”

Maatschappelijk welzijn

Jos Boelhouwer en Jan Schuitema hebben beiden een andere reden waarom ze vrijwilliger zijn geworden bij de UVV in Heerenveen. Schuitema is bijna een jaar vrijwilliger: ,,Ik woon sinds 1,5 jaar in Heerenveen en ben op die manier in contact gekomen met de UVV. In mijn vorige woonplaats heb ik ook altijd vrijwilligerswerk gedaan. Tien jaar geleden ben ik gestopt met werken, ik ben inmiddels 72. Ik heb altijd gezegd: ‘Ik wil me dienstig maken voor het maatschappelijk welzijn in een bepaalde gemeente’. Ik vind het leuk werk. Je bent namelijk met mensen bezig.”

Verrijking

Boelhouwer kent de UVV door zijn vrouw die er veertien jaar coördinator is geweest. ,,Ik ben in ’85 vader geworden van een dochter met heel veel beperkingen. Dan kom je in aanraking met een andere kant van het leven. Daarna heb ik nog een zoon gekregen met beperkingen en dan zit je zo in die medische wereld. Het geeft dan een verrijking als je ziet wat voor vrijwilligers daar aan het werk zijn. Als je dan zelf de tijd krijg om er wat voor terug te kunnen doen, dan vind ik dat niet meer dan normaal.”

Voldoening

,,Zelf ben ik nog niet heel lang vrijwilliger, maar van mijn vrouw heb ik alleen maar mooie dingen gehoord. Terugkijkend op de dertig jaar, is voldoening wel iets wat vaak terugkomt. Dat is het mooiste”, zegt Boelhouwer. ,,Ook de reacties die we krijgen van onze medewerkers zelf. Het plezier dat ze in hun werk hebben”, vult Schuitema aan. De betrokkenheid onder de vrijwilligers is groot. Als voorbeeld noemt Boelhouwer vrijwilligers die met tranen in hun ogen een keer afbellen, omdat ze griep hebben. De voorzitter: ,,Als je andere mensen kunt helpen, dat is toch het mooiste wat er is. Daar hoef je niet iets voor terug. Als ik zie dat iemand met een grijns het ziekenhuis uit loopt, heb ik een hele goede dag. Daarvoor doe ik het. Dat is prachtig.”

Geriatrisch centrum

Het dertigjarige jubileum van de UVV is gevierd met een bijeenkomst waarbij Jan Martin Wijnsma, de nieuwe directeur van het ziekenhuis, kwam spreken en van tevoren was er een lunch voor de vrijwilligers. ,,Het is enerzijds mooi om even stil te staan, maar we moeten ook weer verder. De grootste uitdaging die nu voor de deur staat, is het nieuwe geriatrisch centrum dat binnenkort wordt geopend bij het ziekenhuis. De uitdaging is om daar genoeg vrijwilligers voor te krijgen en om dat mooi op poten te zetten”, aldus Boelhouwer.

Vrijwilligers gezocht

1 mei wordt het Expertisecentrum voor Medisch Specialistische Ouderenzorg geopend. Dit is een samenwerking met ziekenhuis Tjongerschans en zorginstelling Meriant. De UVV zoekt hiervoor vrijwilligers en een coördinator. De taken zullen onder andere bestaan uit tafel dekken, voorlezen, spelletjes doen en samen kranten lezen. Schuitema: ,,We hebben toch wel zo’n dertig nieuwe medewerkers nodig om die nieuwe afdeling te kunnen bemannen. Geïnteresseerden kunnen meer informatie vinden op https://uvv-heerenveen.nl of via de mail een aanmeldformulier vragen: secretarisuvv-heerenveen@gmail.com.”

Haarlemmerolie

Nieuwe vrijwilligers krijgen eerst een proefperiode en worden ingewerkt door andere vrijwilligers. Boelhouwer: ,,De vrijwilligers die bij ons werken, zijn mensen die zich willen inzetten voor de samenleving en zich willen inzetten voor mensen die een bepaalde behoefte hebben om geholpen te worden. Het is een roeping zeg ik dan: je doet het graag of je doet het niet. Gelukkig zijn er vrijwilligers. Ik zeg ook altijd: ‘Als er geen vrijwilligers zijn, dan staat de maatschappij stil’. Het is de Haarlemmerolie in de organisatie, ook in het ziekenhuis.”

Mieke van Veen