Jonge mannen in Noorden hebben veel vaker traumaletsel dan vrouwen

Groningen - Tieners, twintigers, dertigers en veertigers die in Noord-Nederland met traumaletsel worden opgenomen zijn in twee van de drie gevallen een man. Dat blijkt uit de gegevens van alle traumapatiënten die tussen 2007 en 2010 in een ziekenhuis in Noord-Nederland zijn opgenomen.

Bij de zeventig- en tachtigplussers die traumazorg in een ziekenhuis ontvangen is het aantal vrouwen juist twee tot drie keer zo groot. Sinds 2007 werken alle ziekenhuizen in Noord-Nederland mee aan de geanonimiseerde registratie van traumapatiënten. De gegevens geven inzicht in het aantal ziekenhuisopnames als gevolg van ongevalsletsels, de verdeling van patiënten over de regio en biedt mogelijkheden om de kwaliteit van de traumazorg en de resultaten van de behandeling te evalueren. Al deze gegevens zijn gebundeld in het boekje ‘vier jaar traumazorg in beeld’, Dit wordt op 14 december gepresenteerd in het UMCG. Letselernst Uit analyse blijkt dat de helft van de traumapatiënten ‘tamelijk ernstig verwond’ is, veelal met letsel aan armen, benen en hersenen. Zo’n 5 procent van de patiënten valt in de zwaarste categorie: deze ernstig gewonde patiënten worden ook wel polytrauma patiënten genoemd. Gemiddeld bleven traumaslachtoffers in 2007 8,7 dagen, en in 2009 nog maar 6,3 dagen in het ziekenhuis. De ernst van de verwondingen is in die drie jaren niet afgenomen; aangenomen wordt dat de overplaatsing naar een revalidatiecentrum, verpleeghuis of huis beter en sneller georganiseerd is. Van het totale aantal in Noord-Nederlandse ziekenhuizen binnengebrachte traumapatiënten is gemiddeld 1,7% als gevolg van het trauma overleden. De traumazorg in de drie noordelijke provincies, de zogenaamde traumaregio, wordt door het Traumacentrum Noord Nederland gecoördineerd. Dit is een onderdeel van het Acute Zorg Netwerk Noord Nederland. Het Wilhelmina Ziekenhuis (Assen), Scheper Ziekenhuis (Emmen), Talma Sionsberg (Dokkum), Antonius Ziekenhuis (Sneek), Nij Smellinghe (Drachten), Tjongerschans (Heerenveen), Medisch Centrum Leeuwarden, Refaja Ziekenhuis (Stadskanaal), Ommelander Ziekenhuis groep (Winschoten en Delfzijl), Martini Ziekenhuis (Groningen) en het Universitair Medisch Centrum Groningen werken daarin samen met de Stichting RAV Fryslân, AmbulanceZorg Groningen en UMCG Ambulancezorg (Drenthe) om de kwaliteit van de acute zorg voor ongevalspatiënten te borgen en zo mogelijk te verbeteren.