Piet Nammensma ontvangt gemeentelijke erepenning

HEERENVEEN - Piet Nammensma (73) heeft vanochtend de gemeentelijke erepenning ontvangen uit handen van burgemeester Tjeerd van der Zwan. De uitreiking vond plaats tijdens een bijeenkomst van de directie en de raad van commissarissen van Thialf.

Nammensma was ruim twaalf de bestuurlijke en financiële drijvende kracht in de voorbereidende fase tussen de aandeelhouders Thialf, de gemeente Heerenveen en de provincie Friesland. Ook wordt hij gezien als de verbinder tussen de drie partijen.

Daarnaast speelde Nammensma in de opstartfase van de bouw een cruciale rol door continuïteit in de raad van commissarissen te realiseren. Ook legde hij de basis voor een gezonde start van Thialf.

Ook wordt hij gezien als de toegankelijke en menselijke bestuurder voor het personeel, de sporters, de bonden en de aandeelhouders.

De gemeente erepenning is door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerenveen bij collegebesluit van 22 januari toegekend.