Wetterskip Fryslân reikt zes studiebeurzen uit

Leeuwarden - Ze hebben gouden handen en knappe koppen nodig in de watersector. Wetterskip Fryslân verstrekt daarom zes beurzen waarmee ze jong talent en werkgevers dichter bij elkaar willen brengen.

Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu reikte de eerste symbolische studiebeurzen in maart dit jaar, op de Innovatie Estafette uit. Wetterskip Fryslân heeft inmiddels twee daarvan vergeven aan WO masterstudenten van Wetsus. De andere vier beuzen voor HBO’ers en MBO’ers volgen komend jaar. Met een beurs kunnen studenten hun collegegeld terugwinnen. De beurs wordt uigereikt binnen de domeinen maritieme techniek, deltatechnologie of watertechnologie en zijn beschikbaar gesteld door werkgevers uit de watersector. Wetterskip Fryslân is erg enthousiast over de animo bij studenten, onderwijsinstellingen en werkgevers om mee te doen met de studiebeurzen. De verwachting is dat er in het studiejaar 2013-2014 nog eens vijftig beurzen worden verstrekt.