Toch extern onderzoek naar reilen en zeilen bij Heerenveen

Heerenveen - De voortdurende onrust rond sc Heerenveen heeft het Stichtingsbestuur doen besluiten toch een extern onderzoek naar het reilen en zeilen binnen de club uit te laten voeren.

Het Stichtingsbestuur ziet zich hiertoe genoodzaakt en heeft bestuursadviseur dr. Paul Nobelen gevraagd het onderzoek uit te voeren. Nobelen dient een evaluatierapport te schrijven met bevindingen, conclusies en aanbevelingen. Het onderzoek richt zich vooral op het draagvlak van directie en raad van commissarissen, de relatie met en de rol van de erevoorzitter, de commercie, de financiën, de betrokkenheid van sponsoren, de beide supportersverenigingen, het beleid, het personeelsmanagement en de contacten met de media. Nobelen begint zeer binnenkort aan de klus en hoopt voor 15 augustus klaar te zijn. Het Stichtingsbestuur heeft haar besluit tot het vragen van extern advies gedeeld met de directievoorzitter en de raad van commissarissen, die hun medewerking hebben toegezegd.