Zilveren Duim voor Andries Brandinga, Us Swimbad en jurykorps Thialf

HEERENVEEN - De vrijwilligersprijs De Zilveren Duim 2012 is in de categorie individueel gewonnen door Andries Brandinga uit Tjalleberd. Tweede werd Koop Koopstra uit Jubbega en de derde prijs ging naar Keimpe Annema uit Heerenveen. Dit jaar waren er in de groepscategorie twee eerste prijzen. Die gingen naar de vrijwilligers van het Jubbegaster zwembad en het jurykorps van de Koninklijke IJsvereniging Thialf. De prijzen (een geldbedrag, een beker en een zilveren speld) werden donderdagavond uitgereikt in restaurant De Koningshof in het Friese Haagje.

Brandinga zet zich al meer dan 30 jaar in voor het reilen en zeilen van het dorpshuis ,By de Fjilden’ in Tjalleberd. Vanaf het begin is hij bestuurslid geweest, waarvan drie decennia penningmeester. Daarnaast deed hij vrijwilligerswerk voor de dorpskrant en de plaatselijke sportvereniging. Koopstra was genomineerd voor zijn vrijwilligerswerk voor allerlei verenigingen in Jubbega en Annema voor zijn werk bij onder andere het Heerenveense brandweerkorps. Alle drie toonden zich bijzonder ingenomen met hun prijs. ,,Een mooi stukje erkenning voor vrijwilligerswerk,’’ vonden ze. Brandinga: ,,Ik doe dit werk uit passie, je wilt wat betekenen voor de streek. Ik hoop dit werk nog heel lang te kunnen doen.’’ De organisatie van ,Us Swimbad’ in Jubbega had een dubbel feestje te vieren, want het zwembad bestaat 60 jaar. Er zijn ongeveer 60 tot 70 vrijwilligers actief en daarnaast heeft het ruim 500 donateurs. De 50 leden van het jurykorps van de Koninklijke IJsvereniging Thialf zijn tijdens schaatstoernooien langebaan in Thialf de ogen en oren van de scheidsrechters die de leiding hebben over de wedstrijden. Ook zij staken hun vreugde over het winnen van de Zilveren Duim niet onder stoelen of banken. Na de uitreiking van de Zilveren Duim was de koek trouwens nog niet op, want ook Jongerenclub Casa uit Heerenveen bleek in de prijzen te zijn gevallen. Ze kregen een aanmoedigingsprijs voor het prima werk dat ze hebben verricht bij de plannen rond het nieuwe jongerencentrum. Die prijs bestond uit een cheque van 150 euro. De publieksprijs in de vorm van een taart ging naar Keimpe Annema en de vrijwilligers van Us Swimbad. Wethouder Lykele Buwalda benadrukte tijdens de uitreiking van de onderscheidingen nogmaals het belang van vrijwilligers. ,,Vrijwilligers zetten zich in zonder wat voor zichzelf terug te vragen. Vanavond draaien we dit om en zetten hen in het zonnetje. We kunnen niet zonder vrijwilligers. Ze maken Heerenveen mooier en leefbaarder.’’ Daarna hield Annie Stelma een praatje over vrijwilligerswerk en de betekenis voor de samenleving. Ze haalde als goed voorbeeld van vrijwilligerswerk de organisatie van het Flaeijlefeest in Nieuwehorne aan. ,,De organisatie bestaat uit vrijwilligers uit alle lagen van de bevolking. Op zo’n moment zijn ze allemaal gelijk.’’ Rapper Remon de Jong improviseerde tussen de bedrijven door op bijzonder inventieve wijze een rap aan de hand van steekwoorden. Leerlingen van Ateliers Majeur zorgden voor de muzikale noot. De Zilveren Duim werd donderdag voor de achtste keer uitgereikt. Het is een initiatief van het Vrijwilligers Servicepunt, de Heerenveense Courant en het gemeentebestuur van Heerenveen. De onderscheiding is bedoeld om het belang van vrijwilligerswerk te onderstrepen. Iedere week kan vanuit een bedrijf of organisatie, maar ook door buren of familieleden, iemand worden voorgedragen voor de Zilveren Duim. De jury bestond dit jaar weer uit wethouder Lykele Buwalda, de journalisten Froukje Nijholt en Harry de Jong, Wim de Jong namens de gemeente Heerenveen en Liza de Vries en Ellen Akkerman van Caleidoscoop. Tekst: Harry de Jong Foto's: Dennis Stoelwinder[gallery]