Fryslân strijdt tegen opheffing provincie

Friesland - De provincie Fryslân is tegen het samenvoegen van provincies tot landsdelen, zoals dat in het regeerakkoord van het kabinet is aangekondigd.

De provincie is overigens wel voorstander van versterken van het openbaar bestuur. "Voordat wordt overgegaan tot het vormen van landsdelen, zou minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties eerst een brede inhoudelijke visie op het openbaar bestuur als geheel moeten ontwikkelen", aldus provinsje Fryslân. Uit deze visie moet blijken waar de problemen zitten. Verder zal naar voren moeten komen of eventuele bestuurlijke drukte aantoonbaar afneemt bij het vormen van landsdelen. Nu ontbreekt deze visie en de beargumenteerde onderbouwing nog. "De minister begint daarmee aan een verbouwing zonder een heldere bouwtekening. In zijn huidige aanpak maakt de minister de procedure in plaats van de inhoud leidend."

Friese zelfstandigheid

De minister is al gestart met de formele procedure tot samenvoeging van de provincies Flevoland, Utrecht en Noord-Holland. Daarmee is er een begin voor de vorming van vijf landsdelen. De provincie Fryslân laat weten zich hier op alle mogelijke manieren tegen te verzetten. Zelfstandigheid is volgens de provincie belangrijk zodat Friese burgers optimaal kunnen worden bediend met een provinciaal bestuur op Friese schaal.