Waterschappen: Gooi geen oliebollenvet in het riool

REGIO - Het waterschap Reest en Wieden roept, evenals andere waterschappen, inwoners op oliebollenvet en frituurvet niet via gootsteen of toilet in het riool te laten weglopen. Olie en vetten kunnen verstoppingen veroorzaken, zowel in huisaansluitingen op het riool als in het rioleringsstelsel zelf. Daarnaast kunnen ze ook leiden tot storingen op de rioolwaterzuiveringsinstallaties. De stoffen breken moeilijk af tijdens het zuiveringsproces, waardoor extra werk moet worden verricht. Dat kost tijd en geld. Deze extra kosten betalen de inwoners met elkaar.

In de decembermaand wordt overtollig vet van onder andere oliebollen nog te vaak en in grote hoeveelheden teruggevonden in het riool. Oliebollenvet en frituurvet zorgen voor overlast en extra kosten, terwijl de stoffen juist hergebruikt worden. Geen vet door gootsteen en toilet Vloeibaar frituurvet kun je teruggieten in de verpakking en wegbrengen naar een inzamelpunt of naar een supermarkt. Vast frituurvet kun je eerst laten stollen in bijvoorbeeld een leeg melkpak en dan inleveren. Dan wordt er onder andere biodiesel van gemaakt. Ook kan men het oude vet eerst in een oud melkpak doen en vervolgens met het huisvuil meegeven. Vet omzetten in biodiesel Het Voorlichtingsbureau Margarine, Vetten en Oliën promoot het inzamelen van en recyclen van frituurvet. Door het inleveren van gebruikt frituurvet wordt het milieu op twee manieren gespaard: - het gebruikte frituurvet wordt hergebruikt als bijvoorbeeld biobrandstof; - het gebruikte frituurvet wordt niet weggegooid in het riool waar het verstoppingen kan veroorzaken en schade kan opleveren. Op de website www.frituurvetrecyclehet.nl staat meer informatie en worden tips gegeven wat te doen met gebruikt vet.