Fisk & Wetter nieuw hengelsportblad voor Fryslân

GROU - Op de laatste Algemene ledenvergadering van Sportvisserij Fryslân is besloten dat per 2012 een eigen Fries hengelsportmagazine zal verschijnen. In dit magazine, met de titel Fisk&Wetter, kunnen alle aangesloten verenigingen hun nieuws vermelden.

Indien een HSV hiervan gebruik wil maken, dan kan de vereniging zich hiervoor aanmelden bij Sportvisserij Fryslân. Fisk&Wetter verschijnt één keer per kwartaal en in meerdere edities. In iedere editie kan de HSV uit de regio haar nieuws en belangrijke data en activiteiten vermelden. Het blad zal als onderdeel van het landelijke Visblad verschijnen. Ook de Friese regio-editie blijft twee keer per jaar verschijnen met daarin specifieke informatie die meer federatief gericht is op geheel Sportvisserij Fryslân.