Opmars otters in Friesland, bevers in aantocht

FRIESLAND - De otter is bezig met een opmars in Friesland. De komst van bevers kan niet uitblijven. Dat meldt It Fryske Gea.

In de afgelopen weken zijn op diverse plaatsen sporen van de otter aangetroffen en er vond zelfs een ontmoeting plaats met de 7-jarige Gjalt Willem Bosma uit Lemmer. In het natuurgebied het Easterskar ten zuiden van Heerenveen zijn op vijf plekken langs het kanaal en waterplassen ottersporen aangetroffen.

Camerabeelden

In Nationaal Park de Alde Feanen hebben camerabeelden aangetoond dat daar op dit moment op tenminste twee plekken jonge otters zijn. Uit sporen blijkt dat de nieuw aangelegde kanoduikers onder de Bolderendyk en de Feantersdyk door otters worden gebruikt. En begin januari had Gjalt Willem Bosma uit Lemmer het geluk een otter te zien terwijl hij met zijn vader aan het vissen was in de visvijver bij de zandwinput bij Garyp.

Gytsjerk

Op 8 januari zijn sporen aangetroffen bij de Leijen en de Burgumermar. Verder zijn langs de Kromme Iel, de Ryptsjerksterfeart en in de Fabriekspoel langs de Ryd, in de afgelopen maanden al sporen gevonden. Op diverse plaatsen in het natuurgebied de Bouwepet nabij Gytsjerk werden door hem oude en verse ottersporen aangetroffen. ,,Diverse aangelegde faunapassagevoorzieningen lijken te werken, alhoewel het verkeer nog altijd het grootste risico vormt voor deze ondernemende dieren'', meldt It Fryske Gea. ,,De barrière tussen de Grutte Wielen en de Bouwepet in de vorm van de Westerdyk is momenteel bijvoorbeeld nog een groot knelpunt.''

Bevers

Ook met de bever blijkt het goed te gaan in Nederland, sinds de herintroductie in 1988 in de Biesbosch. De populatie wordt momenteel geschat op zo’n 600 dieren en is nog altijd groeiende. Dichtstbijzijnde plekken waar de soort het al goed doet zijn het Hunzedal in Drenthe en het Zuidlaardermeer in Groningen. ,,Het ligt dan ook in de lijn der verwachting dat dit ondernemende dier binnenkort ook Fryslân zal ontdekken'', aldus It Fryske Gea.