Vaarverbod in hele provincie, gemalen uitgezet

Friesland - ÂN In heel Fryslân is door de provincie een vaarverbod aangekondigd. Dit is gedaan om de aangroei van het ijs te bevorderen.

Het bevorderen van de aangroei van het ijs is van belang omdat er dan wellicht binnenkort op geschaatst kan worden. Die kans is heel reëel omdat er een periode van strenge vorst zit aan te komen. De provincie waarschuwt wel dat het vaarverbod niet betekent dat het nu al veilig is om te schaatsen. Niet alle waterwegen worden afgesloten. Water dat belangrijk is voor de beroepsvaart blijft open. Het gaat daarbij om het Prinses Margrietkanaal, Van Harinxmakanaal, de oostelijke en westelijke invaart van Leeuwarden, het Verbindingskanaal tot de Industriebrug in Harlingen, de Houkesleat tot en met de indurstriehavens en de vaarwegen naar Drachten en Heerenveen. Behalve het vaarverbod heeft het Wetterskip Fryslân ook op een aantal plaatsen de gemalen uitgezet om de ijsgroei te bevorderen. Het boezemgemaal in Stavoren en de spuisluizen in Harlingen, Zoutkamp en Dokkumer Nieuwe Zijlen zijn dichtgezet. De maatregelen gelden tot nader bericht.