Collegeliner brengt scholieren rechtstreeks naar school

HEERENVEEN -   Scholieren in Zuidwest-Fryslân kunnen per 23 augustus sneller naar en van school reizen dankzij de Collegeliner.

Deze buslijnen bieden scholieren rechtstreekse verbindingen naar belangrijke scholen in Leeuwarden en Sneek. De Collegeliners rijden op vaste momenten en alleen op werkdagen. Collegeliner 695 rijdt van Lemmer via Joure naar het Leeuwarden Busstation en vervolgens naar de NHL Hogeschool. Verder zijn er vanaf 23 augustus de volgende Collegeliners: Collegeliner 698 (Makkum-Bolsward-Sneek) en de Collegeliner 692 (Makkum-Bolsward-Leeuwarden Station-Leeuwarden NHL). Daarnaast rijdt er dan vanaf het Leeuwarder Busstation de Collegeliner 601 naar en van de Dairy Campus. Tot slot komt er per 16 augustus de Collegeliner 650 (Anjum-Dokkum-Leeuwarden NHL-Leeuwarden Busstation). Ook voert Arriva met ingang van 16 augustus een aantal wijzigingen door in de busdienstregeling. Die zijn te raadplegen op de site van Arriva.