Provincie blijft typisch Friese sporten steunen

LEEUWARDEN - De typisch Friese sporten zoals het kaatsen, skûtsjesilen, fierljeppen en Frysk damjen kunnen blijven rekenen op steun van de provincie. De sporten dragen bij aan de culturele identiteit van Fryslân en dat is met de titel van Culturele Hoofdstad op zak een belangrijk speerpunt. 

Een en ander staat in de nieuwe sportnota die volgend jaar ingaat en duurt tot en met 2017. Centraal erin staan de thema’s breedtesport, Friese sporten, talentontwikkeling, topsport, sportevenementen en het nieuwe Thialf. Ze moeten de sport toegankelijk houden voor iedereen. Gedeputeerde Tineke Schokker: ,,We hebben als uitgangspunt dat iedereen in Fryslân op een passende manier kan sporten en bewegen. Met deze sportnota willen wij bijdragen aan een aanbod dat daarbij past. Dat vind ik belangrijk, want sporten is belangrijk voor je fysieke, mentale en sociale gezondheid.” Schokker ziet de voornaamste rol voor de provincie in de ondersteuning van de breedtesport en de Friese sporten. ,,Het zijn vooral de gemeenten en het Rijk die zich met sport bezig houden. Gemeenten voor de breedtesport, het Rijk voor topsport. Wij willen de breedtesport ondersteunen met kennis en expertise. Maar vooral willen we de Friese sporten blijven stimuleren.” Daarvoor is een masterplan in de maak om alle kinderen in Fryslân kennis te laten maken met Friese sporten. ,,Sport draagt bij aan ons Bruto Nationaal Geluk”, zo staat te lezen in het coalitieakkoord ‘Nije Enerzjy foar Fryslân’. Onder de ambities in de nieuwe sportnota is te lezen dat minimaal 70% van de volwassenen en 50% van de jeugd aan de nationale beweegnorm moet voldoen. Het aantal inactieve Friezen mag maximaal 5% zijn. Het aantal leden van Friese sporten neemt met 10% toe en in 2016 moet het nieuwe Thialf klaar zijn. Voor de uitvoering van de nieuwe sportnota is voor de betreffende periode van vier jaar totaal 5.055.000 euro beschikbaar. Op 27 november nemen Provinciale Staten het definitieve besluit over de sportnota.