Ljipaaisykjen kan doorgaan

Heerenveen - De Bond van Friese Vogelwachten (BFVW) krijgt een ontheffing voor het zoeken en rapen van kievitseieren. De provincie Fryslân verleent deze ontheffing zoals gevraagd voor 2013, 2014 en 2015.

Dit heeft de provincie de BFVW laten weten. De BFVW krijgt voor 2013 een ontheffing voor het zoeken en rapen van maximaal 6307 kievitseieren.