CDA dringt aan op snelle evaluatie ganzenakkoord

JOURE -  De onrust rond het ganzenakkoord van politiek- en maatschappelijke organisaties breidt zich  waardoor de uitvoering van het G7-akkoord op losse schroeven staat. Daardoor wil de Friese CDA-Statenfractie direct na de winterrust en na de bekrachtiging van het akkoord, in maart 2014 een eerste evaluatie. Statenlid Fernande Teernstra (CDA): ,,Ganzen horen bij Fryslân, maar gezond verstand ook."

Volgens Europese afspraken moet Fryslân de drie grootste ganssoorten (Kol-, Grauwe- en Brandgans) opvangen, een aantal van 666.000. De ganzenpopulatie is ondertussen ruim verdubbeld, naar 1.367.332. Het ganzenakkoord van onder meer politiek, natuur- en boerenorganisaties, zegt dat winterganzen met rust moeten worden gelaten. De boeren krijgen hiervoor een beperkte schadevergoeding. Fernande Teernstra: ,,Door bestaande regels en de toename van de ganzen subsidiëren we eigenlijk een plaag. Dit kan niet meer en het aantal ganzen in Fryslân moet omlaag.” Het CDA Fryslân ontving vele signalen met grote zorgen over de toekomst van ganzenbeheer in Fryslân. Fernande Teernstra: ,,Ik begrijp dat boeren op verjaardagsfeestjes niet meer over hun koeien praten, maar eerst over ganzen." Melkveehouders moeten regelmatig extra krachtvoer inkopen, omdat er of geen gras meer is of de koeien geen gras eten waar ganzen op zaten. Deze zogenaamde BEX-regeling over mineralen op een bedrijf, loopt zodoende scheef voor boeren die met ganzen te maken hebben. Overtollige mest moet worden afgevoerd en dat is kostbaar. Het CDA Fryslân ziet dit niet als een vorm van verstandig ondernemen. Teernstra: ,,Boeren vangen de klappen op van dit beleid. Goed buorkje is er niet meer bij en daarvoor dien ik een motie voor de Staten van november in om maatregelen te treffen voor deze BEX-regeling." CDA Fryslân ziet nog meer knelpunten in G7-akkoord. Maar vooral het draagvlak onder de boeren is van belang. Deze wordt onder druk gezet door het invoeren van een winterrust van november tot maart. Daarmee mogen er geen beheersacties worden gevoerd op de winterganzen. ,,Ik voel er veel voor om de winterperiode terug te brengen van januari tot maart. Nu begint deze al in november. Laat de jagers en boeren tot december hun werk doen. Dat kan nu nog niet aangepast worden. Daarom stel ik mij voor dat we het akkoord direct evalueren na de komende eerste winterrust. Wat voor effect heeft het op de ganzenpopulatie nu we ze met rust gaan laten? Ook dit gaan we middels een motie vragen" In het ganzenakkoord is afgesproken dat vergassing van ganzen met CO2 onderdeel vormt van de oplossing. Ook hier komen Europese regels om de hoek kijken. Nederland moet voor het vergassen een aanvraag indienen in Brussel. Teernstra maant tempo: ,,Indien het verzoek van het ministerie aan Brussel, zoals afspraak, nog niet gedaan is, dan wil ik gedeputeerde Kramer middels een motie met een stevige boodschap op pad sturen richting Den Haag!”