Koninklijk paar komt op 14 juni naar Fryslân

Fryslân - Koning Willem Alexander en koningin Máxima komen op vrijdag 14 juni naar Fryslân. ’s Ochtends zijn ze achtereenvolgens in Leeuwarden, Akkrum, Joure, Elahuizen en Stavoren.

Daarna maakt het koninklijk paar per boot de oversteek van Stavoren naar Enkhuizen. Na de troonswisseling op 30 april 2013 bezoeken Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima in mei en juni alle provincies van Nederland. Er staan twee provincies per dag op het programma. In alle provincies wordt de hoofdstad bezocht. In de meeste gevallen begint het ochtendbezoek op het provinciehuis van de eerste provincie en eindigt het middagbezoek op het provinciehuis van de tweede provincie. De Commissaris van de Koning begeleidt de Koning en Koningin tijdens het bezoek in zijn of haar provincie. Gastheer van de bezoeken is de burgemeester van de betreffende gemeente. In iedere provincie ontmoeten de Koning en Koningin een vertegenwoordiging van de school die zich op 26 april in die provincie heeft onderscheiden met de meest originele Koningsspelen. Beide provinciebezoeken worden aan elkaar verbonden door een informele bijeenkomst in de buurt van de provinciegrens. Daar ontmoeten de Koning en Koningin in totaal 100 vertegenwoordigers van allerlei groeperingen uit de twee provincies, bijvoorbeeld sporters, vrijwilligers, musici, ondernemers en onderzoekers. De genodigden zijn mensen die om diverse redenen een bijzondere betekenis hebben voor de provincie. Zij worden door de provincie uitgenodigd.