Tjongerschans behaalt aangescherpt Vaatkeurmerk

Heerenveen - De Hart&Vaatgroep reikte dit jaar het Vaatkeurmerk 2013 uit aan 82 ziekenhuizen die aan de kwaliteitscriteria van de patiëntenorganisatie voldoen. Ook ziekenhuis Tjongerschans in Heerenveen heeft het Vaatkeurmerk behaald.

De criteria voor het keurmerk zijn flink aangescherpt vergeleken met de vorige keer en aangepast aan nieuwe inzichten. Ondanks deze verzwaring heeft toch 90 procent van alle ziekenhuizen die vaatzorg aanbieden het Vaatkeurmerk weten te behalen. Dit was in 2011 nog 86 procent. Het Vaatkeurmerk is voor veel ziekenhuizen aanleiding om de vaatzorg beter te organiseren, onder andere door samenwerkingsverbanden aan te gaan. Sinds kort kunnen patiënten en verwijzers op www.hartenvaatgroep.nl/kiesuwvaatzorg zien welke ziekenhuizen het Vaatkeurmerk 2013 ontvangen. Het keurmerk helpt vaatpatiënten een keuze te maken voor een ziekenhuis waar goede vaatzorg wordt aangeboden. Om in aanmerking te komen voor het keurmerk moet aan een aantal kwaliteitscriteria worden voldaan. Deze criteria heeft De Hart&Vaatgroep opgesteld in nauwe samenwerking met de beroepsgroepen: vaatchirurgen, interventieradiologen, vasculair internisten en vaatverpleegkundigen. Daarna heeft De Hart&Vaatgroep de Vragenlijst Vaatkeurmerk 2013 uitgezet om het zorgaanbod voor behandelingen van aandoeningen in de slagaders van benen, bekken, buik, aorta en hals te inventariseren. Doel van het onderzoek is het stimuleren van kwaliteitsverbetering en het informeren van patiënten, hun verwijzers en de zorgverzekeraars over de kwaliteit van de in ziekenhuizen geboden vaatzorg. Niet alle ziekenhuizen hebben bijvoorbeeld voldoende specialisten in huis volgens de criteria die voor het Vaatkeurmerk gelden. De Hart&Vaatgroep hoopt dat dit in de toekomst door de ziekenhuizen wordt verbeterd. 95 procent van de organisaties vulden de lijst in, 90 procent van alle ziekenhuizen die vaatzorg bieden, ontvangen het Vaatkeurmerk.

Nieuwe criteria

Een van de nieuwe criteria is dat een ziekenhuis begeleide looptraining door een fysiotherapeut moet aanbieden als eerste behandeloptie voor patiënten met etalagebenen. Een andere verandering is de eis dat het in elk ziekenhuis mogelijk moet zijn om afspraak en (niet-invasieve) onderzoeken op één dag te doen; ook moet een ziekenhuis meedoen aan de kwaliteitsvisitatie door de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde. De Hart&Vaatgroep kan de conclusies van die kwaliteitsvisitatie inzien. Verder zien patiënten of een ziekenhuis de spoed-vaatchirurgie goed geregeld heeft: een Vaatkeurmerk-ziekenhuis heeft dagelijks en in de weekenden een endovasculair specialist (=vaatchirurg met endovasculaire aantekening e/o een interventieradioloog) beschikbaar voor acute vaatzorg.

De Hart&Vaatgroep

De Hart&Vaatgroep is de patiëntenvereniging van en voor mensen met een hart- of vaataandoening en hun naasten. De vereniging richt zich landelijk én regionaal op belangenbehartiging, informatievoorziening, lotgenotencontact en leefstijl. Het Vaatkeurmerk 2013 is in samenwerking met het onderzoeksbureau MediQuest uitgevoerd.