Lening Provinsje nieuwe bedrijven en bedrijfsactiviteiten

Leeuwarden - Bedrijven die zich in Friesland willen vestigen of nieuwe bedrijfsactiviteiten willen opzetten, kunnen een lening aanvragen bij de Provinsje Fryslân.

De provincie hoopt op deze manier nieuwe bedrijven naar de provincie te trekken om zo de economische structuur te versterken en nieuwe banen te creëren. Voor deze Vestigingsregeling Fryslân is € 4 miljoen beschikbaar. Bedrijven met meer dan 10 arbeidsplaatsen kunnen 50 procent van de vestigingskosten bij de provincie lenen tot een maximum van € 1 miljoen. Daarnaast is een klein deel subsidie opgenomen in de regeling. Daarbij gaat het om de financiering van loonkosten van € 5.000 per fte groei, met een maximum van € 100.000. Aanvragen kunnen vanaf 16 maart worden ingediend bij de provincie Fryslân. www.fryslan.frl/vestigingsregeling