Innovatieve wereldprimeur voor Wetterskip Fryslân

Heerenveen - Wetterskip Fryslân gaat onderzoeken hoe wc-papier uit afvalwater gebruikt kan worden voor asfalt..

Het dagelijks bestuur van het waterschap stelt voor dit onderzoek, een wereldprimeur, €42.000,- beschikbaar. Met dit asfalt wordt een stuk fietspad aangelegd die publiek toegankelijk is. De voorbereidingen beginnen in april. De verwachting is dat het fietspad dit najaar kan worden aangelegd. Wetterskip Fryslân pakt deze handschoen samen met Provincie Fryslân op. Jaarlijks gebruikt een inwoner van Nederland circa 14 kg toiletpapier. Hiervoor zijn per jaar circa 200.000 bomen nodig. Door wc-papier uit rioolwater te halen geeft Wetterskip Fryslân toiletpapier een tweede leven. Volgens Wietze de Haan, lid van het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân, is de tijd meer dan rijp om concrete stappen te zetten: ‘‘In wrâldprimeur’, waarbij gebruikt toiletpapier voor het eerst als volwaardige grondstof hergebruikt gaat worden.’ Wetterskip Fryslân maakt op deze manier duidelijk hoe reststoffen uit afvalwater weer een maatschappelijke waarde krijgen. ‘Als het onderzoek positief uitvalt zou het kunnen zijn dat men straks over een fietspad fietst, waarin wc papier is verwerkt. Op deze manier worden innovatie en duurzaamheid aan elkaar gekoppeld en wordt een afvalproduct een grondstof.’