Tekenwerk Frits Klein centraal in Frysk Lânboumuseum

EARNEWALD - Van zondag 14  junitot 1 november a.s.  staat het tekenwerk van Frits Klein (1924) uit Heerenveen centraal in een expositie in het Frysk Lânboumuseum.

Frits Klein is de schepper van ’Gurbe’: het mannetje dat samen met zijn vrouw‘Loltsje’sinds 1952 dagelijks kommentaar geeft op het nieuws in de Leeuwarder Courant. Frits Klein kreeg in 1952 opdracht van de Friese Koerier, een van de voorgangers van de Leeuwarder Courant, een ‘Frysk mantsje’ te tekenen bijhet dagelijkse weerbericht van weerman Hans de Jong. Dit ‘waarmantsje’, was bedacht door hoofdredacteur Fedde Schurer. De naam Gurbe werd later verzonnen door Hans de Jong. Schurer vond een naamaanvankelijk niet nodig maar De Jong vond het te kaal en te onpersoonlijk . Gurbe begon als ‘boeremantsje’ met pet, kiel en klompen en gaf de lezers zon, regen en harde wind mee. Klein liet hem melken, hooien en bemesten. Tegenwoordig is het stripfiguurtje commentator in de krant die met een kwinkslag het nieuws beschouwt. Op 3 januari 1955 introduceerde Gurbe zijn vrouw, Loltsje. De hoofdredaktie van de Leeuwarder vond omstreeks 1980 dat de tekeningetjes te ouderwets werden. Tekenaar Frits Klein was die mening ook toegedaan en maakte daarop een serie moderne varianten met een nieuw huis en zelfs een computer. Frits Klein heeft zo’n 150 verschillende tekeningen gemaakt, een groot aantal originele zijn te zien in de expositie. Naast dit tekenwerk heeft Klein een grote hoeveelheid ontwerpen, tekeningen en logo’s gemaakt voor veel bedrijven in de landbouw: daaronder OBF-verzekeringen,de CAF, UTD-Akkrum, de FCE uit dezelfde plaats, Lankhorst touwfabrieken in Sneeken Kemme veevoeders in Wolvega. In de expositie zijn de orginele tekeningen te bezichtigen. Van zijn hand is ook het bekende logo van Miedema Winsum. Heel bijzonder zijn een paar ontwerptekeningen van de eerste folders van Miedema landbouwwagens uit de beginjaren 1950. Frits Klein is daarnaast een verdienstelijk portrettekenaar en schilder. De Heerenvener maakte verder boekomslagen en striptekeningen waaronder die van ‘Bokke Heidehipper.’ De expositie is dagelijks geopend van 10:00 – 17:00 uur.