Overgrote deel Friezen tegen fusie van provincies

Friesland - 79 procent van de Friezen is tegen een fusie met een andere provincie. Dit blijkt uit een onderzoek van EenVandaag en de regionale omroepen onder 29.000 deelnemers.

In Friesland is de weerstand het allerhoogst van alle provincies. Flevoland en Zeeland volgen daar kort achter met respectievelijk 75 en 73 procent. De weerstand onder de panelleden is vooral groot omdat zij vinden dat de provincie teveel een eigen karakter heeft om in een groter landsdeel op te gaan. Daarnaast zijn ze bang dat de afstand tussen politiek en burger nog groter wordt en dat de fusie meer geld kost dan dat hij oplevert. Overigens is het nog maar de vraag of er wel een andere provincie is die met Friesland wil fuseren. In alle enquêtes schommelen de Friezen helemaal onderaan in het lijstje van gewenste fusiepartners. Friezen zelf zien Groningen, met 37 procent, als meest geschikte fusiepartner. Daar lijken de Groningers weinig voor te voelen. Zij fuseren liever met Drenthe.